แถลงการณ์ ธ.ก.ส. ไม่หยุดงานตามที่ตัวแทนสหภาพแรงงาน ธ.ก.ส . (สร.ธกส.) บางคนไปกล่าวอ้าง

สหภาพแรงงานพนักงาน ธ.ก.ส. (สร.ธกส.) ไม่มีสิทธิ์มาประกาศหยุดงาน ซึ่งจะทำลายองค์กรและความเชื่อมั่นของลูกค้าผู้ฝากเงิน ผู้ลงทุน ผู้กู้ตลอดจนประชาชนส่วนใหญ่

ตั้งแต่ ธ.ก.ส. ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2509 คน ธ.ก.ส. ยังยึดมั่นในคำสั่งสอนอบรมของอาจารย์จำเนียร สาระนาค ผู้ที่มีคุณูปการและเป็นผู้จัดการคนแรกของ ธ.ก.ส.

โดยยืนยัดอยู่ภายใต้อุดมการณ์ส่งเสริม และพัฒนาสินเชื่อ การเกษตร และชนบท รวมถึงเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ให้มีความรู้ ความสามารถ ตามบทบาท และหน้าที่ของตนเอง และยืนหยัดในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชนบท ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม และจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียต่อพี่น้องประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเด็ดขาด

ตราบทุกวันนี้ ธ.ก.ส.ยังเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ยึดมั้นการดำเนินการตามอุดมการณ์ดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลง

คน ธ.ก.ส.ทั้งพนักงานและลูกจ้างกว่า 16,000 คนกระจายอยู่ทั่วทุกหัวระแหงทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ยังยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนชาวบ้านชาวไร่ชาวนายึดมั่นในความเป็นเพื่อน พี่ น้อง ลูกหลานของพี่น้องเกษตรกรและชาวชนบทและขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้คลางแคลงใจต่อองค์กรแห่งนี้

ตั้งแต่มีการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยการดำเนินการของพนักงานบางส่วน โดยเฉพาะบางคน ก็อ้างถึงการเป็นเลขาธิการของสหภาพแรงงาน การไปร่วมแสดงออกทางการเมืองสามารถทำได้ เพราะถือเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัว

หากเป็นการทำนอกเวลาทำการ ไม่เบียดบังเวลาของธนาคาร ก็ให้ไปดำเนินการตามความชอบส่วนตัว ไม่ควรมากล่าวอ้างสหภาพเพราะท่านไม่ได้รับฉันทานุมัติรับเลือกตั้งเข้ามาให้มาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ พนักงาน ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่ ยังยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเคารพการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนที่ตัดสินใจเลือกรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช มาทำงานบริหารประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ ลูกค้าของ ธ.ก.ส. ในชนบทนั้นเอง

ดังนั้น ถ้าหากมีการกล่าวอ้างใดๆ ว่าสหภาพแรงงานพนักงาน ธ.ก.ส. (สร.ธกส.) เห็นด้วยกับการไปร่วมประกาศเจตนารมย์ว่า คน ธ.ก.ส.ที่เป็นสมาชิก สร.ธกส. จะร่วมหยุดงานด้วยนั้น จึงเป็นการกล่าวเท็จและส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าผู้ฝากเงิน ผู้ลงทุน ผู้กู้ตลอดจนประชาชนส่วนใหญ่

พนักงาน ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจจะเข้าร่วมการรณรงค์ดังกล่าวแต่อย่างใด และ สำนักงานของ ธ.ก.ส. ในทุกระดับ ทั้งสำนักงานใหญ่ ฝ่ายกิจการสาขา สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด สาขา หน่วยอำเภอ และสาขาย่อย ยังเปิดดำเนินการให้บริการรับใช้พี่น้องประชาชนในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ตามปกติ และหากมีการนัดหมายไปจัดทำธุรกรรมในพื้นที่ตามหอประชุมหมู่บ้าน วัด หรือบ้านของลูกค้าก็ยังมีการออกท้องที่ไปให้บริการตามปกติ

จึงขอแถลงการณ์มาให้ทราบโดยทั่วถึงกัน

กลุ่มพนักงาน ธ.ก.ส. รักประชาชน
1 กันยายน 2551
ความเห็นที่ 1

เป็นความคิดที่ดีมากครับ

ความเห็นที่ 2

เป็นความคิดที่ดีมากครับ

ความเห็นที่ 3
lll

เยี่ยมมากครับขอชมเชย....ไม่เหมือนไอ่สัสสหภาพการไฟฟ้า...การบิน...การรถไฟ..การ.... เจอที่ไหนเอาฉี่ราดหัวมันเลย

ความเห็นที่ 4
ปราบกบฏ

ตัวอย่างดีๆก็มีให้เห็น ก็เหลือแต่สหภาพเลวๆบางพวกที่เห็นแก่ตัว ร่วมด้วยช่วยกบฏ

ความเห็นที่ 5
โทคิโต

น่ายกย่องอย่างยิ่งที่เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม
ไม่ทอดทิ้งประชาชนเหมือนรัฐวิสาหกิจอื่นๆ

ความเห็นที่ 6
*

ขอบคุณหัวหน้าและคนทำงานใน ธกส. ที่ท่านรู้หน้าที่ รู้ว่าจะช่วยชาติอย่างไรให้เจริญ น่ายกย่องจริงๆ ที่ไม่ตกเป็นเครื่องมือของแกนนำพธม.เรานึกว่าท่านหลงทางเหมือน สร.รฟท.เสียแล้ว ขอบคุณแทนประชาชนคนอื่นๆด้วยครับ

ความเห็นที่ 7
ZaTu

นี้คือตัวอย่างการไม่ทิ้งประชาชน พวกคุณคือผู้ที่มองสูงขึ้นไปกว่าคำว่าพวกพ้อง ขอยกย่องเลยครับ

ความเห็นที่ 8
คนรัก ธกส.

ถึงแม้พนักงาน ธกส.ไม่หยุดงานให้ประชาชนเดือดร้อน ไม่ได้หมายความว่าเข้าข้างรัฐบาลชั่ว เรายังรักความถูกต้อง เที่ยงตรง รักประเทศชาติ คน ธกส.จำนวนหนึ่งได้เข้าร่วมชุมนุมทั้งที่กรุงเทพและหน้าจอทีวีที่บ้าน เรารักและสนับสนุนการต่อสู้ของพันธมิตร คน ธกส.ที่ออกมาคัดค้านพวกเราคือลูกน้องของผู้บริหารที่โกงระบบคอมพิวเตอร์ ธกส.โกงแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท ผู้บริหารกลุ่มลูกน้องทักษิณขณะนี้ได้บ่อนทำลายขบวนการ สร.ธกส.แตกเป็นเสี่ยงๆ หาทางกำจัดฝ่ายตรงข้าม ไม่ต้องการให้มีการแฉเรื่องเน่าๆ