สัมพันธไมตรี ระหว่าง ไทย กับ กัมพูชา

ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาสัมพันธไมตรีกับประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันก็ยังให้ความช่วยเหลืออยู่เช่นเดิม และไม่ได้ยกเลิกความช่วยเหลือแต่ประการใด แม้ว่าจะเป็นห้วงเวลาการเกิดปัญหาพิพาทเขตแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งประเทศไทยเห็นว่าเป็นปัญหาปกติของทุกประเทศที่มีเขตแดนติดต่อกัน และปัญหาความขัดแย้งนี้สามารถแก้ไขด้วยการเจรจาอย่างสันติวิธี ตามที่ทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามไว้ในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่คงต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่บ้าง ขึ้นอยู่กับกรอบดำเนินงานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในขอบเขตกฎหมายของแต่ละประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างเคร่งครัด
bumbim777
ความเห็นที่ 1
bumbim777

วันนี้เราเอาเงินมาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะ
ลองดูนะค่ะ
เราแค่สมัครไปเล่นๆเอง
แต่มันดันได้เงินมาจิงๆ
เรางงเลยง่า
แค่กรอกข้อมูลให้ครบตามขั้นตอนเองนะ
รวยๆกันทุกคนนะค่ะ
http://board.212cafe.com/view.php?user=bumbim777&id=6

ความเห็นที่ 2