การเมืองไทยวันนี้

ระบอบทักษิณ คือ การปกครองของนายทุนเพื่อนายทุนโดยนายทุน อันมีทักษิณเป็นประมุขสูงสุดก็คือ

1.การแทรกแซงระบอบราชการ รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน โดยใช้เงินซื้อข้าราชการระดับสูง เพื่อง่ายแก่การโกงกิน ใช้เงินซื้อศาลเพื่อไม่ให้ตัวเองมีความผิดในคดีต่าง ๆ (อย่างเช่น ขนม 2ล้าน คดีเลี่ยงภาษี 500ล้าน) ใช้เงินซื้อตำรวจเพื่อไม่ให้ดำเนินคดีตนเองและพวกพ้อง ซื้อทหารเพื่อไม่ให้ทหารปฏิวัติ

2.ลดพระราชอำนาจของสถาบันเบื้องสูง เพื่อล้มล้างสถาบันเบื้องสูง แล้วสถาปนาตนเองเป็นประธานาธิปดี โดยการยกเลิกระบอบองคมนตรี ซึ่งเปรียบเสมือนที่ปรึกษาของพระองค์ เปรียบเสมือนแขนขา ของพระองค์

จากข้อ 2 นี่เอง จึงทำให้ทหารทนไม่ได้ จึงต้องออกมาทำ รัฐประหาร

3.จัดตั้งกองกำลังโจรที่ไม่จงรักภักดีต่อชาติ ศานา พระมหากษัตริย์  เช่น กลุ่มคนรักทักษิณ กลุ่มรักเชียงใหม่51 กลุ่มคนรักอุดรฯ นปก. นปช. ทหารพระเจ้าตากฯ เป็นต้น                                         

จะเห็นได้ว่าคณะรัฐบาลชุดนี้ภายใต้แกนนำ ของพรรคพลังประชาชน  มีผู้กระทำผิดในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ คือ จักรภพ  เพ็ญแข       วีระ  มุสิกพงศ์    ซึ่งยังไม่ถูกจับ เพราะได้ซื้อตำรวจ และ ศาลไว้แล้ว

4.แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 51 เพื่อให้ตัวเองพ้นผิด เพื่อพรรคของตัวเองไม่ต้องถูกยุบพรรค           เพื่อง่ายต่อการคอร์รัปชั่น