ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย

      

         ต้นกำเนิดของประชาธิปไตยพบว่า ในสมัย​​โบราณที่มีอำนาจในการออกเสียงลงคะแนน มีความแตกต่างกันระหว่างประเทศประชาธิปไตยที่เก่าแก่และทันสมัย ข้อดีและข้อเสียของระบอบประชาธิปไตย ในข้อดีและข้อเสียของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จากงานนิพนธ์ของกรีกคำว่า 'kratein'ซึ่งหมายถึง'กฎ' ดังนั้นประชาธิปไตยถูกกำหนดให้เป็นระบบการเมืองที่ผู้คนสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับรัฐบาลในการที่พวกเขาต้องการที่จะผู้ปกครอง ประชาธิปไตยถูกพบครั้งแรกในกรีกโบราณเกือบสามพันกว่าปีที่ผ่านมา ในตอนแรกมีเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ของคนมีอำนาจในระบอบประชาธิปไตย, การเลือกผู้แทนซึ่งมีฐานะที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ, ประชาธิปไตยเป็นการให้โอกาสแสดงความคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในปัจจุบันประเทศเป็นประชาธิปไตยมีสิทธิที่จะแสดงความคิดของพวกเขาปฏิบัติและมีสิทธินับถือศาสนาของพวกเขาและเลือกงานของตัวเอง ประเทศประชาธิปไตยมีการพิสูจน์ที่ประสบความสำเร็จตลอดปี ประชาธิปไตยมีข้อดีหลายประการ ประชาธิปไตยจะช่วยให้เรามีอิสระในการทำสิ่งที่เราต้องการจะทำตราบใดที่เราไม่ได้รุกล้ำสิทธิคนอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นเราสามารถพูดหรือคิดว่าสิ่งที่เราต้องการพดู หรือมีเสรีภาพในการย้ายถิ่นฐานไปในที่สถานที่ใด ๆ รวมทั้งการ คิดและการแสดงออกและเสรีภาพในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ และการนับถือศาสนาที่มีความแตกต่างกันโดยไม่รังเกียจเดียดฉันท์ แม้ขณะนี้บางประเทศเช่นซาอุดีอาระเบียไม่ได้มีสิทธิเหล่านั้นเช่นเสรีภาพใน การพูดเสรีภาพในการสั่งสอนและการปฏิบัติศาสนาของเราเองในที่สาธารณะยกเว้นการมีอิสระในการย้ายถิ่นฐานได้อย่างอิสระในประเทศ ในระบอบประชาธิปไตยของบุคคลอื่น ๆ สามารถชี้ข้อผิดพลาดพรรคในเซสชั่น การทำงานในการตัดสินใจเป็นของรัฐบาลที่จะมีการตัดสินใจทุกอย่างของประเทศ ประชาธิปไตยยังเคารพในความคิดมุมมองอื่น ๆ ของการแสดงออกและศาสนา มีเสมอการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมจัดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเลือกคนที่คุณต้องการเป็นตัวแทนของคุณ ประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังให้สิทธิตามกฎหมายเท่าเทียมกัน มันไม่ได้เป็นการแบ่งแยกตามเพศ สีหรือศาสนา ชนกลุ่มน้อยได้รับการยอมรับ ไม่ว่าคุณจะเป็นสีดำหรือสีขาวหรือสีใด ๆ หรือเป็นคริสเตียนหรือพุทธศาสนาหรือเพศชายหรือหญิง คุณก็สามารถเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้โดยง่ายในขณะที่รัฐบาลเผด็จการจะปิดกั้นสื่อทั้งหลายทำให้สังคมได้รับรู้ความจริงทำให้เป็นหนทางระบายความรู้สึกนึกคิดคนในสังคม นอกจากนี้ยังทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่จะรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาล สื่อมีความสำคัญมากและที่สำคัญเพื่อประชาธิปไตย ถ้าสื่อที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วคนที่ไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาล ดังนั้นวิธีการนี้ยังเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมสื่อไม่ควรมีการครอบงำ ซึ่งแตกต่างจากรัฐบาลเผด็จการที่ปิดกั้นและไม่สามารถทนรับฟังความเห็นแตกต่างได้ แต่ก็ควรระมัดระวังในการละเมิดสิทธิในการแสดงออกเท่านั้น ประชาธิปไตยยังมีข้อเสียไม่กี่อย่างเช่นส่วนใหญ่ของพวกเขา ในขณะที่มันต้องใช้เวลาในการสร้างรัฐบาลที่จะได้รับการเลือกตั้งเสร็จแล้วซึ่งต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังใช้เวลานานในการออกกฎหมาย การเคลื่อนไหวไม่ได้เร็วขึ้นคือในการตัดสินใจสิ่งที่ ตัดสินใจไม่ดีในการเลือกไม้บรรทัดนำประเทศไปในทิศทางที่แตกต่างกัน และสื่ออาจมีผลกระทบในทางลบต่อสังคม รัฐบาลได้มีการจัดเรียงออกเรื่องจริงจากสิ่งที่สื่อหรือกดดัน มันจะสร้างข่าวลือและข่าวลือมักจะทำให้ยิ่งแย่ลง ทำให้เป็นช่องทางนำไปสู่การทุจริต ซึ่งหมายความว่าสังคมที่บังคับสื่อทำให้ประชาชนไม่เข้าถึงความจริง และนำไปสู่การทุจริตของรัฐบาลได้ ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ดีโดยรวม ในประเทศประชาธิปไตยคนที่มีอำนาจมากกว่ารัฐบาลที่แตกต่างจากรัฐบาลเผด็จการ ประเทศประชาธิปไตยได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จมากกว่าเผด็จการซึ่งมาจากผู้นำผู้ปกครอง สรุปความแตกต่างประชาธิปไตยกับเผด็จการ 1. ประชาธิปไตยมีอิสระเสรีภาพในการแสดงออกทั้งการพูด,คิด,เขียน แต่เผด็จการผู้นำจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่มีความเชื่อมั่นในมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 2. ประชาธิปไตยให้โอกาสสูงสุดในชีวิตมนุษย์ คือโตได้เต็มที่โดยไม่มีกำแพงชนชั้นมาเกี่ยวข้อง แต่เผด็จการมักให้โอกาสคนบางกลุ่มมีชีวิตที่อยู่เหนือมนุษย์โดยทั่วไป และคอยสร้างกำแพงขวางกั้นสังคมประชาธิปไตย 3. ประชาธิปไตยทำให้คนธรรมดายิ่งใหญ่ได้ แต่เผด็จการสร้างความยิ่งใหญ่กับตนเอง โดยไม่ให้ความสำคัญกับประชาชน 4. ประชาธิปไตยยอมรับความคิดแตกต่าง แต่เผด็จการมักจำกัดกรอบความคิด มองผู้คิดต่างเป็นศัตรู ทั้ง ๆที่มนุษย์เราเกิดมาก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้ว 5. ประชาธิปไตยทำให้คนเรามีการค้าเสรี ไม่มีการผูกขาดการค้า หรือผูกขาดอำนาจ แต่เผด็จการมักผูกขาดการค้า, และอำนาจเพื่อกลุ่มของตนเอง 6. ประชาธิปไตยเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับความหลากหลายเชื้อชาติ,ศาสนา,ผิวพรรณ และยอมรับศักดิ์ศรีของมนุษย์ในความเท่าเทียมกัน รวมทั้งการมีภราดรภาพแห่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคมโลก ในขณะที่เผด็จการให้ความรักกับตัวเองมากกว่า และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม นี่เป็นเีพียงตัวอย่างของประชาธิปไตยที่ให้คุณประโยชน์แก่คนในชาติ ซึ่งมีคุณประโยชน์มากกว่าเผด็จการ การใช้ความเป็นเผด็จการนั้นผู้ปกครองใช้ต่อเมื่อคราวจำเป็นเท่านั้น และคงไม่อนุญาติให้ใช้ซ้ำซาก หรือเนิ่นนานซึ่งขัดกับธรรมชาติความเป็นไปของมนุษย์ ประชาธิปไตยเปรียบเสมือนรถไฟขบวนรถธรรมดามีความปลอดภัยมั่นคงต่อประชาชนและประเทศชาติ แต่เผด็จการเปรียบเสมือนรถไฟขบวนรถด่วนเมื่อไม่ปลอดภัยก็จะไม่มีความมั่นคงกับประชาชน และประเทศชาติ จะมีความมั่นคงกํบผู้แสวงหาอำนาจทางการเมืองเท่านั้น แต่ไม่มั่นคงต่อประชาชนในชาติ เว้นแต่เป็นเผด็จการที่ทำเพื่อส่วนรวมเท่านั้น แต่ถึงอย่างไรก็ดีประเทศที่เจริญส่วนใหญ่ก็มักกลับกลายเป็นประเทศประชาธิปไตยทั้งนั้น

ความเห็นที่ 1
69nai

ข้อดีคือทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกัน ส่วนข้อเสียถ้าคนที่มีสิทธิ์ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความถูกต้องและุศีลธรรม อาจเป็นการใช้กฏหมู่แล้วอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยได้

ความเห็นที่ 2
solo410

ข้อดีคือทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกัน ส่วนข้อเสียอาจมีการอ้างว่าคนที่มีสิทธิ์ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความถูกต้องและุศีลธรรม
และใช้อภิสิทธิ์แทรกแซงสิทธิ์ของประชาชนแล้วอ้างว่าเป็นการปกป้องประชาธิปไตยได้ :em12:

ความเห็นที่ 3
เปรี้ยว ปากซอย

ผมอ่านและทำความเข้าใจถึงตอน
"ประชาธิปไตยจะช่วยให้เรามีอิสระในการทำสิ่งที่เราต้องการจะทำตราบใดที่เราไม่ได้รุกล้ำสิทธิคนอื่น ๆ.."

:em08: :em08:

ความเห็นที่ 4
kokocun

ประชาธิปไตย มันก็ดีแบบประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์มันก้ดีแบบคอมมิวนิสต์ มันดีคนละอย่ง

ความเห็นที่ 5
oOoอังเป่าoOo

:em12: ขอเหอะ copy มาช่วยจัดทีนะคราวหลัง

เข้ามาแล้วมันรู้สึกไม่น่าอ่านอะ

(สรุปก็ไม่ได้อ่าน :em13:)

ความเห็นที่ 6
ebikung

เผด็จการแย่กว่า คอมมิวนิสต์ อีกนะ คอมมิวนิสต์ ยังมีระบบสถา แต่เผด็จการไม่มีเลย :em28:

ความเห็นที่ 7
tum5847

เปรียบเทียบระหว่าง

คุณอยู่ในคุก มีข้าวกินมีที่นอนที่อยู่ แต่ไม่มีสิทธิเสรีภาพออกไปไหน ต้องอยู่ในกฎข้อบังคับอย่างเข้มงวดตลอดเวลา

กับคุณต้องดิ้นรนหากินเองมีที่กินที่อยู่โดยต้องหามาเอง แต่คุณมีอิสระทำอะไรก็ได้ตามที่มีสิทธิเสรีภาพ

จะเลือกอันไหนละครับ

ความเห็นที่ 8
analocman

ความจริงแล้ว ระบอบการปกครองแบบใดก็ดีทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับคนที่นำมาใช้

เพราะระบอบการปกครองเหล่านี้มนุษย์คิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทั้งสิ้น

ถ้าผู้นำมีคุณธรรม ประชาชนมีความรู้และมีคุณธรรม ปัญหาก็ไม่เกิด

เหมือนเก้าอี้ตัวหนึ่ง ถ้าคุณเอาไว้นั่ง ก็มีประโยชน์ แต่ถ้าคุณนำไปฟาดหัวคน ก็มีโทษ

เก้าอี้ตัวเดียวกันวิธีใช้ต่างกัน จึงบอกไม่ได้ว่าระบอบใดดี ระบอบใดไม่ดี

ความเห็นที่ 9
รักแล้ว...รักเลย

...ระบอบ...ประชาธิปไตย...เลวน้อยที่สุด...
....(ด้วยความเคารพ)....

ความเห็นที่ 10
BOM R

พอๆกันแหล่ะ อยู่ที่การกระทำมากกว่า