พรก. ฉุกเฉิน คืออะไร และ ทำไมถึงมีหลายฝ่ายไม่อยากให้ใช้

 ทำไม นายกปู ถึงไม่อยากใช้ พรก.ฉุกเฉิน สำหรับคนไม่รู้ครับ

พรก. ฉุกเฉิน คือ อะไร

    พระราชกำหนดฉุกเฉิน คือ  กฏหมายที่ออกโดยรัฐบาล พรก  ฉุกเฉิน  เป็นกฏหมายความมั่นคง กล่าวคือเป็นกฏหมายที่ให้อำนาจ  นายกรัฐมนตรี  อย่างกว้างขวาง หรือ  อย่างเบ็ดเสร็จ ถ้าเทียบกันแล้วมัน  ก็เหมือน  ประกาศคณะปฏิวัติเลยทีเดียว
   พรก.ฉุกเฉินที่ทางรัฐบาลประกาศใช้ใน3จังหวัด  ภาคใต้นั้นมีข้อดีไหม  นี่คือคำถามที่เหล่า  NGO  กลุ่มต่างๆได้ตั้งคำถามไว้กับรัฐบาลทุกรัฐบาล  ผลที่ได้รับคำตอบจากปากของเหล่าผู้มีอำนาจเหล่านั้นคือ  ”ต้องคง  พรก.ฉุก เฉินไว้เพื่อที่หน่วยทหารรึว่าหน่วยราชการในพื้นที่จะได้ปฏิบัติภาระกิจได้ อย่างสะดวก”  แต่ในทางกลับกันหรือว่าในความเป็นจริงคือ  ไม่ว่าจะใช้ พรก.  ฉุกเฉินฉบับไหนก็ตามที่รัฐบาลไทยมีใช้  หรือว่ารัฐมีอำนาจบังคับใช้ก้อไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาหรือว่า  เจอคำตอบของปัญหานั้นๆได้  เพราะการใช้ พรก. ฉุกเฉิน  เป็นการ ดองปัญหา  หรือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนั้นเอง   และจะพบว่าการใช้  พรก.ฉุกเฉินนั้น  เป็นการใช้อำนาจจากทางเจ้าหน้าที่รัฐโดยการละเมิดและจำกัดสิทธิ์ขั้นพื้น ฐาน  ของประชาชนอย่างชัดเจน    จะสังเกตได้ทุกครั้งที่มีตรวจค้นจับกุมหรือว่ามีการเชิญตัวไปสอบถามยังหน่วย ราชการ   รัฐจะอ้าง พรก.ฉุกเฉิน  ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน  โดยปราศจาก มูล หลักฐาน  มันเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปที่รัฐได้กำหนดนำเอา  พรก.ฉุกเฉิน มาเป็นเครื่องมือในการข่มเหงความรู้สึกของประชาชนอย่างเราๆ

ถ้ารัฐมีความกล้าและจริงใจในการแก้ ปัญหาจริง  รัฐน่าจะลองยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน สัก3เดือน  แล้วหลังจากนั้น  เอามาประเมินผลดูว่า   ระหว่างที่  มีการกำหนดบังคับใช้  พรก.ฉุกเฉิน  และระหว่างที่ยกยกเลิกใช้  พรก.ฉุกเฉิน เหตุการณ์  เป็นอย่างไรบ้าง  ซึ่งรัฐจะได้คำตอบที่ถูกต้องและง่ายต่อการคิดที่จะแก้ปัญหา  เพราะกระสุนปืน  และอำนาจไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาแบบยั่งยืน
กับ คำถามจากปากคนในพื้นที่ว่าด้วย  พรก.ฉุกเฉิน  ที่รัฐได้กำหนดใช้ใน  3จังหวัดภาคใต้นั้น    มีส่วนแก้ปัญหา  หรือว่าทำให้เหตุการณ์ต่างๆ  ลดลงมากน้อยแค่ไหน   ท่านจะได้ฟังคำตอบหรือข้ออ้างที่ได้จากปากของรัฐคือ ทางรัฐ  มีกำลังผลน้อยและไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงาน  คลอบคลุมทุกพื้นที่ แต่  พรก.ฉุกเฉิน  ช่วยให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  ทั้งทหารและตำรวจ ง่ายขึ้น   แต่การจับกุมผู้ต้องสงสัย  ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการ  ปิดหมู่บ้านแล้วจับ  เป็นส่วนใหญ่ ทั้งๆที่  คดีความมั่นคงใหญ่ๆ เช่น  คดีการสลายม็อบที่ตากใบ และ  เหตุการณ์สังหารหมู่ที่มัสยิด  ไอย์ปาแย   ทางฝ่ายรัฐยังให้คำตอบ  และยังหาตัวผู้กระทำผิดไม่ได้  ซึ่งผิดกับคดีเล็กๆ ที่  ทางรัฐจะสามารถสรุปสำนวนและยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วซึ่งมันเป็นเรื่องแปลก แต่จริงที่คนในพื้นที่รู้สึกค้างคาใจเป็นอย่างมาก
  ก่อนที่จะมีการประกาศ ใช้  พรก.ฉุกเฉิน ใน  3จังหวัดภาคใต้นั้น   
ประชาชน ในพื้นที่สามารถออกไปทำกิจวัตประจำวันได้อย่างอิสระ  แต่หลังจากที่รัฐได้ประกาศใช้  พรก.ฉุกเฉิน  ผู้คนในพื้นที่เปลี่ยนไปสังคมก็เปลี่ยนแปลง   เกิดความหวาดระแวงและหวาดกลัวในพื้นที่  อย่างกว้างขวาง นี่คือปัญหาใหญ่ที่รัฐกำลังมองข้ามมัน กระผมในฐานะกระบอก เสียงอันเล็กๆ  อยากจะฝากไปยังผู้มีอำนาจว่า  ”ปัญหามีไว้แก้มิได้มีไว้ เก็บ  และปัญหานั้นจะแก้ได้ถ้าเราจริงใจและใส่ใจที่จะแก้มัน”

 นี่คือเหตุผลที่ทำไม นายกปู ไม่อยากประกาศใช้ครับ โปรดทำความเข้าใจด้วย

ไพร่อุปทาน
ความเห็นที่ 1
ไพร่อุปทาน

:em25: สำหรับผม ผมคิดว่า "การที่อภิสิทธิ์คะยั้นคะยอให้นายกฯ ปู ตกหลุมพลางคารมของตนนั้น มันคือแรงจูงใจทางการเมืองอย่างมีนัยยะ"

กล่าวคือ..

ทำเหมือนว่า ข้าราชการ, ทหาร ไม่ค่อยรับสนองอำนาจของรัฐบาล "เกียร์ว่าง" หรือ หากไม่ประกาศใช้ฯ จะทำให้นายกฯ ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการ ซึ่งข้อเท็จจริง "มิใช่" ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะบริหารจัดการใด ๆ ไม่ได้เสียเมื่อไร และมิใช่การประกาศใช้เหล่านั้น จะมีผลกับธรรมชาติของน้ำท่วม ให้ยุติได้อย่างเบ็ดเสร็จ

แต่พรก.ฉุกเฉิน ที่อภิสิทธิ์ใช้วาระซ่อนเร้นอ้างให้ใช้ เพียงเพราะว่า

๑.ทำให้ จนท.รัฐ มีอำนาจถ่ายโอนมาจากประกาศ โดยเฉพาะ "ทหาร" ที่พร้อมจะอาศัยอำนาจฯ นำมาใช้ในด้านอื่น โดยเฉพาะ "อำนาจเชิงการเมือง" ที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ "ปัญหาน้ำท่วม" (เพราะมันคนละเรื่องเดียวกัน)

๒.ทำให้อภิสิทธิ์อ้างได้อีกว่า "เห็นไหมว่ากาศ พรก.ฉุกเฉิน ใคร ๆ ก็ทำได้ มิใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด ซึ่งถือเป็น "การใช้อำนาจนิยมในการปกครองเสียทุกเรื่อง"

ไพร่อุปทาน
ความเห็นที่ 2
ไพร่อุปทาน

!!! "อภิสิทธิ์"แนะรบ.ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินคุมสถานการณ์ บอกอย่าห่วงภาพลักษณ์ !!!

:::

Http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1318842817&grpid=03&catid=03

:::

"ย้ำว่า รัฐบาลอย่าห่วงเรื่องภาพลักษณ์ หรือควรประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยครั้งนี้"

อภิสิทธิ์ กล่าว..

:em25:

ไพร่อุปทาน
ความเห็นที่ 3
ไพร่อุปทาน

!!! "ยิ่งลักษณ์"แจงยังไม่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน !!!

:::

Http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=533651

:::

“การประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น ต้องใช้กฎหมายบังคับ ซึ่งดิฉันมองว่าในส่วนของกฎหมายบังคับ เพื่อให้ทำตามนั้น เรายังไม่ได้ต่อสู้กับผู้คน แต่สิ่งที่เราต่อสู้คือการต่อสู้กับภัยธรรมชาติ วันนี้ความร่วมมือที่เราได้รับเกินกว่าข้อกฎหมายที่ได้รับ เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน วันนี้สื่อมวลชนและประชาชนจะเห็นว่า ทุกคนช่วยกันร่วมมือกันจึงไม่มีความสำคัญและความจำเป็นที่จะประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะจะเป็นการใช้อำนาจทางทหารและทางกฎหมายมาบังคับอย่างเดียว วันนี้ศูนย์บัญชาการต่างๆ เราได้สั่งงานทุกกระทรวงทุกเหล่าทัพก็ให้ความร่วมมือกับเราอยู่”

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าว..

:em31:

รนทนากาลบาล
ความเห็นที่ 4
รนทนากาลบาล

ดูในทีวีได้ยินแต่ มาค บอกให้ยุบศูษณ์ช่วยเหลือเป็นทีเดียว
และบอกให้ประกาศสภาวะฉุกเฉิน
แล้วให้ใช้ พรบ บรรเทาอุทกภัย หรือ เต็มๆ

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
http://61.19.54.137/law/dpmlaw/main/content.php?page=sub&category=40&id=173

ลองอ่านดูแล้วจะรู้้ว่า ผบทบ อำนาจในการสั่งงานแทบจะไม่มี ต้องรับงานอย่างเดียว การเคลื่อนย้ายกำลังพล จะเป็นหน้าที่ของ รมต กลาโหม ไม่ก็มหาดไทยที่จะเป็นกรรมการ หัวหน้าถ้าพรบนี้ออกใช้ ก็คือ นายกรัฐมนตรี
เป็นคนสั่งการทั้งหมด โดยมีพวก รมต เป็นกรรมารรับงานไปสานต่อ และ แจกจ่ายงานตามรัฐมนตรีให้แนวทางมา

เห็นอย่างเดียวคือกลัวทหารได้หน้าในการทำงาน

ไม่รู้ว่ารู้จักแต่ พรก ฉุกเฉินหรือยังไงก็ไม่รู้ เห็น สสเพื่อใคร
พูดแต่ พรก ฉุกเฉินทั้งงั้นเลย

ลองดูใน google พิม
อภิสิทธิ์แนะให้ประกาศภาวะฉุกเฉินบางพื้นที่เพื่อแก้น้ำท่วม

พรก ฉุกเฉิน นั้น สสเพื่อใคร คิดเอง เออเองทั้งงั้น

GlaDiS
ความเห็นที่ 5
GlaDiS

ประกาศแล้วมันมีข้อเสียตรงไหนหรอครับ
ตอนนี้ผมยังมองไม่เห็นข้อเสียเลย จะมีก็แค่ภาพลักต่อภายนอก นักท่องเที่ยวที่กลัวว่าจะหายกัน แต่คงไม่ต้องกลัวแร้วมั้งครับ ฝรั่งมันเหนหมดแล้ว

ท่าบอกว่าประกาศแล้วกลัวทหารละก็ น่าฟังมาก เหอะ ผมก็เหนแต่ทหารแหละครับ ที่ทำงานงกๆ ตั้งแต่ตอนที่ สส เพื่อใครออกไปเตะบอลเขมร
แล้วพวกที่พัง พังกั้นน้ำ ท่าประกาศ เหตุการณ์แบบนี้ก็น่าจะจัดการง่ายขึ้น

ยอมรับเหอะครับ ว่ามันวิกริตมากแล้ว จะเล่นตัวอยู่ใย
ทุกอย่างก็มีข้อดีข้อเสียอยู่ แต่ท่ามันมีผลดีมากกว่า ก็น่าจะทำ แต่ท่าคิดอกุศลในแง่ลบ ก็ไม่ต้องทำไรแล้วครับ

รนทนากาลบาล
ความเห็นที่ 6
รนทนากาลบาล

ต่อ จาก 4 แถม ประเทศไทย มีหน่วยงานรู้เรื่องน้ำมากกว่า 30 หน่วยงาน แต่กลับไม่มีคนเรียกรวมตัวเลย แม้กระทั้งศูษณ์ดอนเมือง แม้กระทั้ง นาย ธีระ และ นายชลิต พรรคร่วมที่พอจะรู้เรื่องการรับมือน้ำ มาแล้ว ยังไม่อยู่ในส่วนของ ดอนเมืองด้วยซ้ำ กลับปล่อยให้นาย ปลอด และ นาย ประชา อดีตป่าไม้ และ อดีตตำรวจดูแลเรื่องน้ำ ซะงั้น ผลงานแบบนี้ เชียรไม่ขึ้นจริงๆ

Y_SOVA
ความเห็นที่ 7
Y_SOVA

ความคิดเห็นที่ 5 โดย: GlaDiS เขียนเมื่อ 5 นาทีที่แล้ว

ประกาศแล้วมันมีข้อเสียตรงไหนหรอครับ
ตอนนี้ผมยังมองไม่เห็นข้อเสียเลย จะมีก็แค่ภาพลักต่อภายนอก นักท่องเที่ยวที่กลัวว่าจะหายกัน แต่คงไม่ต้องกลัวแร้วมั้งครับ ฝรั่งมันเหนหมดแล้ว

ท่าบอกว่าประกาศแล้วกลัวทหารละก็ น่าฟังมาก เหอะ ผมก็เหนแต่ทหารแหละครับ ที่ทำงานงกๆ ตั้งแต่ตอนที่ สส เพื่อใครออกไปเตะบอลเขมร
แล้วพวกที่พัง พังกั้นน้ำ ท่าประกาศ เหตุการณ์แบบนี้ก็น่าจะจัดการง่ายขึ้น

ยอมรับเหอะครับ ว่ามันวิกริตมากแล้ว จะเล่นตัวอยู่ใย
ทุกอย่างก็มีข้อดีข้อเสียอยู่ แต่ท่ามันมีผลดีมากกว่า ก็น่าจะทำ แต่ท่าคิดอกุศลในแง่ลบ ก็ไม่ต้องทำไรแล้วครับ
----------------------------------------------
ไม่มีข้อเสียหรอก แต่ถ้าเอาแม่มรึงมาให้กรูอาจจะเสียตัวน่ะ 55555555555555555555555555

ไพร่อุปทาน
ความเห็นที่ 8
ไพร่อุปทาน

:em25: อืมมมม์.. ผมเห็นว่า "การอ้างเหตุภัยพิบัติ มาประกาศ พรก.ฉุกเฉิน มันเป็นตรรกะที่ตกลงสิ้นดี"

เนื้อหามันก็บอกอยู่ในตัวอยู่แล้ว ว่า "ฟังค์ชั่นของ พรก.ฉุกเฉิน" นี้ มันหมายความว่าอะไร?

ถ้าอย่างนั้น "วิกฤตน้ำท่วมรุนแรง" ครั้งนี้ ไม่ให้กองทัพประกาศยึดอำนาจ "รัฐประหาร" ไปเลยไม่ดีกว่าหรอ?

มันเกี่ยวกันไหม "ภัยธรรมชาติ - ยึดอำนาจ" - "น้ำท่วม - พรก.ฉุกเฉิน" จับกุมคุมขังโดยไม่ต้องสอบสวนประชาชนได้ทุกคน ฯลฯ

มันเกี่ยวกันไหม

เราคงเป็นประเทศแรกในโลก "ที่น้ำท่วมแล้วประกาศ พรก.ฉุกเฉิน"

จะอ้างได้อย่างไร ว่าทหารไม่มีอำนาจ รับคำสั่งได้อย่างเดียว ในเมื่อ "นี่มันรัฐที่อ้างว่าปกครองในระบอบประชาธิปไตย"

ทหารต้องเป็นเครื่องมือของรัฐบาลประชาชน ไม่ใช่ "รัฐบาลเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาทหาร"

การบริหารบ้านเมือง มันเป็นหน้าที่ของใคร ?
เรื่องแค่นี้ยังแยกไม่ออก

ถ้าบ้านเราประกาศตนว่าเป็น "รัฐทหาร" ผมจะไม่เถียงซักคำเลย..

nana181990
ความเห็นที่ 9
nana181990

งานเร่งด่วนขอรัฐบาลยิงลักษณ์ ชินวัตรคือการช่วยประชาชนคนนึ่ง
“ปู”เดินหน้าประชุม กตช. ตั้ง “เพรียวพันธ์”นั่ง ผบ..ตร.พรุ่งนี้
http://www.ethailand.com/th/news/-241689.html
นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับนอกจากวันละ300บาท/วันไม่ได้แล้วตอนนี้เค้าไม่มีงานทำแล้วครับท่านจะช่วยเหลืออย่างไรจากความผิดผลาดในการบูรณาการของท่าน

นิคมอุตสาหกรรม 5 แห่งในอยุธยโรงงาน1,300 แห่ง ได้รับผลกระทบน้ำท่วม คนงานเดือนร้อนกว่า2แสนคน บาท

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึ่งมีโรงงานกว่า 90 โรง แรงงานกว่า 45,000 คน

อุตสาหกรรมแฟคทอรี่แลนด์ รวม 93 โรง

น้ำท่วมนิคมฯ โรจนะ
http://www.suthichaiyoon.com/detail/16632

Y_SOVA
ความเห็นที่ 10
Y_SOVA

วามคิดเห็นที่ 19 โดย: nana181990 เขียนเมื่อ 5 นาทีที่แล้ว

งานเร่งด่วนขอรัฐบาลยิงลักษณ์ ชินวัตรคือการช่วยประชาชนคนนึ่ง
“ปู”เดินหน้าประชุม กตช. ตั้ง “เพรียวพันธ์”นั่ง ผบ..ตร.พรุ่งนี้
http://www.ethailand.com/th/news/-241689.html
-----------------------------
เร่งเอาแม่มรึงมาให้กรูเยดดที 555555555555555