ว่าด้วยเรื่องทุจริตคอรับชั่น

นักการเมืองทุจริต ระบบส่วย ทุจริตคอรับชั่น  ระบบอุปถัมภ์ ตอนนี้บ้านเมืองเรากำลังลังเกิดอะไรขึ้นครับ เราคนไทยจะช่วยกันอย่างไรได้บ้างครับ ตอนนี้นักการเมืองและข้าราชการบางกลุ่มกำลังกอบโกยหาผมประโยชน์เงินภาษีของประชาชน อย่างเห็นได้ชัดในรัฐบาลชุดนี้