เด้ง...ผ.บ.ตร. ในช่วงเวลาอย่างนี้ คุณเห็นสมควรหรือไม่

ที่จริงการโยกย้าย ขรก.เป็นเรื่องธรรมดา ของการมีรัฐบาลใหม่ แต่รีบร้อนกันขนาดนี้เพื่ออะไร

มีความจำเป็นเร่งด่วนขนาดไหน ขอความเห็นด้วยค่ะ

!A40! !A40! !A40! !A40!