ตอนเขาฉีกรัฐธรรมนูญปี 49 โดย..

ทำไมตอนเขาฉีกรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนโดยตรง และเป็นประชาธิปไตยด้วย แต่ตอนที่ประชาธิปัตย์แก้กฏหมายก็ไม่เห็นมีใครโวยวายเหมือนทุกวันนี้ หวงมากเลยใช้ไหม? มาตรา 309 จึงออกมาโวยวาย

แล้วก็บิดเบือยความเป็นจริงไม่นึกหรือว่าคนอื่นเขาก็กินข้าวเหมือนกัน