เมื่อกองทัพหันมาปกป้องนักถีบระดับชาติ สุดท้ายก็ยอมรับว่าพวกเดียวกัน

 

 

 

 

 

                        กลยุทธ์ในการแก้เกมในกรณี เบส อรพิมพ์ ของคสช.และของกองทัพบกก็เหมือน

กับกรณีการแก้เกมในกรณีวิกฤต "ราคาข้าว" ยังจำได้หรือไม่

แรกที่เกิดกระแสความหงุดหงิด ความไม่พอใจของชาวนาในเรื่องราคาข้าวเปลือก

ที่ร่วงอย่างชนิดพรวดพราด

กระทั่งขายได้ในสนนราคา 6 บาทต่อ 1 โล

ข้อสังเกตอันมาจากบรรดา "โฆษก" ทั้งหลาย ไม่ว่าจะจากทำเนียบรัฐบาล

ไม่ว่าจะจากคสช.มี 2 ประเด็นตรงกัน

1 โยนให้กับ "กลุ่มการเมือง" 1 โยนให้กับ "โรงสี"

โดยระบุว่าที่ราคาข้าวเปลือกเสื่อมทรุด ตกต่ำ มีการสร้างกลไก "ราคาเทียม" ขึ้นจากการ

สมคบคิดกันของ 1 กลุ่มการเมือง และ 1 กลุ่มโรงสี

นี่ก็อีหรอบเดียวกันกับ กรณีเบส อรพิมพ์

ในเบื้องต้นที่มีกระแสต้าน เบส อรพิมพ์ ขึ้นในโซเชี่ยล มีเดีย และแพร่ระบาดไปในหมู่ "คนอีสาน" ทั้งที่

เป็นชาวบ้านและที่อยู่ในแวดวงดารา นักร้อง คนดัง

ทางคสช.ก็ดี ทางกองทัพบกก็ดียังงง-งงกันอยู่

น้ำเสียงที่ออกมาจึงเหมือนกับเป็นการปฏิเสธ หรือปัดว่ามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

กับกรณีของ เบส อรพิมพ์

โดยเฉพาะในเรื่องของ การว่าจ้าง

แต่เมื่อตั้งสติได้จึงค่อยๆ ออกมาแสดงท่าที 2 ท่าที นั่นคือ ท่าที 1 ยกย่องชมเชยว่า เบส อรพิมพ์ เป็น

คนกล้า เป็นคนเก่ง ขณะเดียวกัน ท่าที 1 ดำเนินปฏิบัติการ "โบ้ย" ระบุและกล่าวหาว่ามีการ

เคลื่อนไหวอย่างเป็น "ขบวนการ" ของบางกลุ่มบางพวกเพื่อดิสเครดิต เบส อรพิมพ์

โยนไปให้ "คนเสื้อแดง" โยนไปให้ "พวกล้มเจ้า"

หากนำไปเปรียบเทียบกับการหาทางออกของรัฐบาลและของคสช.ต่อปัญหาวิกฤต

อันเนื่องแต่ราคาข้าวเปลือก เสื่อมทรุด ตกต่ำ

ก็เป็น "เส้นทาง" เดียวกันกับกรณีของ เบส อรพิมพ์

เหมือนกับเมื่อ "ปัด" และ "โยน" ออกไปอย่างนี้แล้วจะทำให้สามารถถอนหายใจด้วย

ความโล่งอกว่าหมดปัญหา

กระนั้น คำถามที่ตามมาก็มากด้วยความแหลมคม

ความจำเป็นในการแก้ตัวในกรณีอันเกี่ยวกับปัญหา "ราคาข้าว" ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของรัฐบาล และ

ของคสช.โดยตรง รัฐบาลและคสช.ปัดความรับผิดชอบไม่พ้นแน่นอน

แต่การอธิบายในกรณี เบส อรพิมพ์ มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน

การออกมายกย่องความเก่งของ เบส อรพิมพ์ การออกมาขยายความโดยพุ่งเป้าไปยัง

"ขบวนการ" บ่อนทำลาย

เป็นการปกป้องและให้ความช่วยเหลือ เบส อรพิมพ์ อย่างแน่นอน เป็นการปกป้องและ

ให้ความช่วยเหลือในฐานะเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และป้องกันมิให้ความแตกแยกขยายวงออกไป

ในอีกด้านก็แสดงฐานะของ เบส อรพิมพ์ กับผู้ที่ปกป้องไปด้วยโดยอัตโนมัติ