ต่างกันตรงไหน เผด็จการประชารัฐ ประชานิยมรัฐบาลประชาธิปไตย สุดท้ายก็ลอกเขาล่ะ

 

 

 

 

 

 

                     คลอดออกมาแล้ว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้

มีหลายส่วนหลายมาตรการจริงๆ เริ่มจากปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 69 จังหวัดทั่วประเทศ 5-10 บาท

โดยจังหวัดที่ปรับขึ้น 10 บาทต่อวัน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี

สมุทรปราการ สมุทรสาคร และภูเก็ต

ปรับขึ้น 8 บาทต่อวัน 13 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี

ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ สระบุรี ฉะเชิงเทรา กระบี่ พังงา และอยุธยา

ที่เหลืออีก 49 จังหวัด ปรับขึ้น 5 บาทต่อวัน

นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก รวมเป็นเงินที่เกษตรกรจะได้

รับตันละ 13,000 บาท และยังอนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท สำหรับโครงการสนับ

สนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/2560 ระยะเวลา 5 ปี

สุดท้ายครม.เห็นชอบมาตรการเพิ่มรายได้ให้คนจน ซึ่งมีประมาณ 5.4 ล้านคน คือผู้ที่มีรายได้ไม่

เกิน 3 หมื่นบาท ต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท และผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 บาท ไม่

เกิน 1 แสนบาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท ใช้วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 12,750 ล้านบาท

อันสุดท้ายนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศชัดเจนว่าอย่าใช้คำว่า "แจกเงิน" เด็ดขาด

เพราะมาตรการดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือ "เพิ่มรายได้" ให้กับ ผู้มีรายได้น้อย

เช่นเดียวกับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกของรัฐบาลนี้ ที่ห้าม มิให้เรียกว่าโครงการ

จำนำยุ้งฉางเด็ดขาด

ฉะนั้น อย่าเอาโครงการดีๆ ของรัฐบาลนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เรื่อง

"เพิ่มรายได้" ให้คนจน และโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว ไปเหมารวมกับโครงการต่างๆ

ของรัฐบาลในอดีต ไม่ว่าจะเป็นจำนำข้าว ไม่ว่าจะเป็นแจกเช็คช่วยชาติ 2 พันบาท ไม่ว่าจะเป็นค่า

แรงขั้นต่ำ 300 บาท ฯลฯ

เพราะโครงการพวกนั้นเป็นประชานิยม!?

ความเห็นที่ 1
myofday

www.facebook.com/myofday :em04:

ความเห็นที่ 2
wawit

:em03: