ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง โดยชนชั้นสลิ่มแค่หยิบมือ ปิดโอกาสไทยทั้งชาติให้มืดมิด ตกยุคหลุดโลก ด้อยพัฒนาตามชาวโลกไม่ทัน

 

 

 

 

 

 

                               คนทั่วทั้งสังคมไทย โดนสะกดจิตเอาไว้ตลอด 2-3 ปีมานี้ว่า การเมืองระบบ

เลือกตั้งที่ผ่านมานั้น เต็มไปด้วยการโกงกิน เต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวาย ดังนั้นควรจะต้องหยุด

การเลือกตั้งเอาไว้ก่อน จำเป็นต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

คนจำนวนไม่น้อย ต้องมนต์สะกด เห็นด้วยว่ายังไม่ควรเลือกตั้ง จนกว่าจะมีการพัฒนาให้ดีขึ้นก่อน

แต่ถามตัวเองให้ดีว่า ระหว่างที่ยอมรับว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนั้น

ผลก็คือ อำนาจการเมืองในมือประชาชนทุกคน ถูกคนเพียงกลุ่มเดียว ดึงเอาไปจากเราๆ ท่านๆ

ทุกคนในทันที ใช่หรือไม่!?

2-3 ปีมานี้ ประชาชนต้องนั่งนิ่งๆ เฉยๆ มองคนกลุ่มเดียว มากำหนดนั่นนี่ให้

โดยทุกคนไม่มีส่วนร่วมอะไรเลย

ในขณะที่สังคมไทยวันนี้ จะพูดเรื่องอะไร จะพัฒนาอะไร ต้องมีคำว่าให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

บอกว่าจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนที่สุด

เป็นเรื่องจริงแน่นอน อะไรก็ตามถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เข้ามาเป็นเจ้าของ

สิ่งนั้นจะก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงและเป็นระบบยาวนาน

แต่ทีเรื่องใหญ่อย่างประชาธิปไตย กลับอ้างว่า ต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง โดยในทางปฏิบัติ

คือประชาชนสูญสิ้นสิทธิเสียง ไม่มีส่วนร่วมอะไรเลย

เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงตลอด 2--3 ปีมานี้!

ทุกวันนี้ชาวบ้านได้แต่นั่งมองตาปริบๆ ดูคนกลุ่มเดียว คนในสภาที่แต่งตั้งกันมาเองจากคนหยิบมือเดียว

เข้ามาปฏิรูปนั่นนี่ โดยที่จนป่านนี้ไม่เห็นรูปธรรมของการปฏิรูปอะไรเลย

ไม่เพียงแค่ ถูกกันออกไปจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองเท่านั้น แต่ผลกระทบต่อประชาชน

ที่หนักหนาสาหัสก็คือ

ภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง!!

ธุรกิจใหญ่น้อยป่วนกันถ้วนหน้า จำนวนคนที่ต้องออกจากงานเพิ่มมากขึ้น

เป็นผลพวงมาจากการเมืองที่ไม่ปกติ มาจากการปกครองที่ไม่ใช่ห้วง

ประชาธิปไตย ทั้งโลกไม่คบค้า ผู้นำนานาชาติไม่ไปมาหาสู่ ส่งผลต่อ

การค้าการลงทุนโดนปิดล้อมไปหมด

หลังจากที่ก้มหน้าก้มตา ยอมทนกันมา 2-3 ปี

ครั้นเมื่อจะมีเลือกตั้งในปี 2560 จึงเหมือนเห็นแสงสว่าง

ประชาชนจึงเริ่มมีความหวังว่า การเลือกตั้งที่เป็นรูปธรรมของ

ประชาธิปไตยชัดเจนที่สุด

จะช่วยคลี่คลายปัญหาปากท้องเงินทองในเวลา นี้ได้

แล้วการเลือกตั้งนี่แหละ คือการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน

เลือกตั้งไปเรื่อยๆ เรียนรู้ร่วมกันไปเรื่อยๆ ยกระดับความคิดก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ

นี่จะเป็นการพัฒนาการเมืองไทยด้วยประชาชนเอง อันมั่นคงยั่งยืนที่สุด!