ROAD MAP เลือกตั้ง เรื่องเขย่าขวัญ พวกขี้ข้าทาสเผด็จการลากตั้ง อดเกาะอำนาจเผด็จการหาแดค ตลอดกาลแน่ ๆ

 

 

 

 

 

 

                              ท่าทีต่อ "โรดแม็ป" ไม่ว่าจะมาจาก นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

ไม่ว่าจะมาจาก นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ไม่ว่าจะมาจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

เยือกเย็น สุขุม สุขุมเพราะว่าตระหนักดีว่ากำลังอยู่ใน "ยุคสมัย" แบบใด เยือกเย็น

เพราะว่ารับรู้ "กระบวนการ" นี้มาอย่างต่อเนื่อง

เริ่มจากบรรยากาศภายหลัง "รัฐประหาร"

ตามมาด้วยการแปรเปลี่ยนที่สามารถรับรู้และสัมผัสได้ ไม่ว่าจะการแสดงออกของ

"ปฏิญญาโตเกียว" ต่อหน้า ชินโซะ อาเบะ ไม่ว่าจะการแสดงออกของ "ปฏิญญา นิวยอร์ก" ต่อหน้า

ผู้นำนานาชาติ ณ ที่ประชุมสหประชาชาติ

แต่ละขั้นตอน แต่ละจังหวะก้าว มิอาจรอดพ้นสายตาและบทสรุปอันมากด้วยความจัดเจนของพวก

เขาซึ่งคร่ำหวอดอยู่ในสนามการเมือง

การเมืองอันสัมพันธ์กับ "การเลือกตั้ง"

เช่นนี้เองเมื่อได้เห็นการออกโรงจากบุคคลระดับ "รองประธาน" แห่งสนช.หรือ สนช.ซึ่งเคยดำรง

ตำแหน่งสำคัญอยู่ในคณะรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549

จึงไม่มีความตื่นเต้น ตระหนกตกประหม่า

ทั้งนี้ เพราะคนอย่าง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รู้ดีว่ารากฐานความเป็นมาของ "รองประธาน"

 แห่งสนช.เป็นอย่างไร

คนอย่าง นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล คนอย่าง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ก็รู้

ก็รู้ว่า "รองประธาน" แห่งสนช.เคยมีบทบาทอย่างไรในห้วงแห่งการหาทางออกตามมาตรการการ

เคลื่อนไหวของ "กปปส." ในห้วงแห่งการ "ชัตดาวน์" รู้ว่า สนช.ที่ออกมาประสานเสียงเล่นบท

อย่างไรตั้งแต่หลังรัฐประหารเมื่อปี 2549 กระทั่งต่อเนื่องมายังหลังรัฐประหารเมื่อปี 2557

เหล่านี้ล้วนเป็นสายพันธุ์ "ลากตั้ง" ทั้งเพ

ถามว่าเหตุใดนักการเมืองอย่าง นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อย่าง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

และอย่าง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงมากด้วยความเยือกเย็น มากด้วยความสุข

ก็อย่างที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สรุป

พลันที่ปีระกา 2560 ร้องเอ๊กอีเอ็กขึ้น ทุกอย่างก็ไม่เหมือนกับเมื่อ 2-3 ปีอีกแล้ว เพราะนี่คือ

สัญญาณแห่ง "การเลือกตั้ง"

ไม่ว่าจะปลายปี 2560 ไม่ว่าจะกลางปี 2561 ก็หนีไม่พ้นไปจาก "การเลือกตั้ง"

บทบาทที่สำคัญของ "การเลือกตั้ง" ก็คือ บทบาทในการตัดวงจรแห่ง "ลากตั้ง" ออกไป แม้ไม่ถึง

กับหมดสิ้น แต่ก็เหลือให้เห็นไม่มากนัก

"นักเลือกตั้ง" จึงสุขุม ตรงกันข้าม "นักลากตั้ง" กลับหงุดหงิด

สถานการณ์นับแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป จึงถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ใหม่

เป็นห้วงเวลาใหม่

ชาวบ้านซึ่งเฝ้ามองสถานการณ์มาตั้งแต่หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ย่อม

สัมผัสและรับรู้ได้จาก "รูปธรรม" แห่งการแสดงออกของแต่ละฝ่าย แต่ละกลุ่ม

ใครอยาก "เลือกตั้ง" ใครรังเกียจ "เลือกตั้ง" ไม่รอดไปจากสายตา