เครือข่ายประชารัฐคืออะไร ดีหรือไม่ดีหรอคะ

ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวการเมืองกับเศรษฐกิจค่ะ

แต่เคยได้ยินคำว่า เครื่อข่ายประชารัฐมาบ้าง

เห็นว่าเป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับเอกชน

แบบนี้ถือว่าดีต่อประเทศหรือเปล่าคะ

ประชาชนจะได้ประโยน์สูงสุดหรือเปล่าคะ 

ความเห็นที่ 1
myofday

https://twitter.com/czsex