หากเกิดใน กษัตริย์ขัตติยา ย่อมทรงเข้มแข็ง ทรงอดทนกว่าผู้ใด

จะเหนื่อยยาก จะลำบาก
สักเพียงใด หากเกิดใน
กษัตริย์ขัตติยา
ย่อมทรงเข้มแข็ง ทรงอดทน
ให้ผ่านพ้นได้ ไม่หย่อนยิ่ง กว่าผู้ใด
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
[​IMG]