มาวิเคราะห์หลักการของ กฎหมาย ปปช มาตรา 100 กัน (เชิงวิชาการ)

มาวิเคราะห์ หลักการของ กฎหมาย ปปช มาตรา 100 ใน วรรคหนึ่งและวรรคสามกัน

1.  ในวรรคหนึ่งบัญญัติไว้ว่า    “เป็นคู่สัญญาหรือได้เสียในสัญญาที่ทำกับ   หน่วยงานของรัฐ  ที่  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น   ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็น   เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมี  อำนาจ  กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี

2.  ในวรรคสามบัญญัติว่า   “รับสัมปทานหรือคงไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็น  หุ้นส่วน  ในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา  ในลักษณะดังกล่าว

       ไม่ได้คิดว่าท่านทักษิณจะถูกปรักปรำหรือถูกใส่ร้ายแต่ประการใด  แต่ที่อยากให้พิจารณานั้น  ให้เป็นเชิงวิชาการว่า  กฎหมาย  ปปช  ที่เขียนกันไว้นั้น ชัดเจน ถูกต้องและเป็นธรรมเพียงใด 
ความเห็นที่ 1
poii41

โ ร ค เเ ก่ ก่ อ น วั ย รั ก ษ า ไ ด้ ?

ค.ศ.1994 ดร.เดเนียล รุดแมน ลง ในวารสาร
การแพทย์ New England Jaurnal of medicine รายงานว่า
ผลการใช้ Human Growth Homone
สามารถชะลอความ เ เ ก่ ไ ด้ ช่วยให้ดู เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้น 10-20 ปี สังเกตุจาก
ผิวที่ขาวใสขึ้น รอยย่นลดลง ผมบาง ผมร่วง ดกดำขึ้น กล้ามเนื้อเต่งตึงขึ้น
นอนหลับลึกขึ้น ช่วย Homone ท า ง เ พ ศ ดี ขึ้ น

http://sogood.net/sodal

http://sogood.net/sodal

http://sogood.net/sodal

c o p y ไปวางช่องพิมพ์ชื่อเว็บเลย

ความเห็นที่ 2
beau

"&" กลับมารับกรรมดีกว่า คนผิดก็ต้องรับกรรมในสิ่งที่ตัวก่อไว้ อย่าสร้างความแตกแยกในสังคมอีกเลย

ความเห็นที่ 3
น่าสงสัย

ในประเด็นที่เป็น "เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมี อำนาจ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี" ไม่ชัดเจน เพราะศาลไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงได้ว่า นายกฯ มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุมกองทุนฟื้นฟูได้หรือไม่ เพราะศาลมีความเห็นไม่ตรงกัน ๖ คนบอกว่าได้ ๓ คนบอกว่าไม่ได้ จึงยังเป็นประเด็นที่น่าสงสัยอยู่ และข้อเท็จจริงที่น่าสงสัยนั้น ไม่น่าเอาผิดกับผู้ต้องหาได้ มิเช่นนั้นเราคงเอาผิดใครต่อใครในกรณีที่สงสัยว่าเป็นขโมย ว่าฆ่าคน หรือว่าโกงได้

ความเห็นที่ 4
นายภูมิ

วิเคราะห์เพื่ออะไร ในเมื่อผู้ใช้กฏหมายมันไม่มีใจเป็นกลาง
มาวิเคราะห์กันว่า มันเป็นอาวุธชนิดใด วิถีกระสุนมาจากไหน
ทำไมผิดตัว(โดนหัวก็ดี)คนทำมีฝีมือแค่ไหน เพราะอะไรถึงโดน emoticon

ความเห็นที่ 5
TarlMay

ครับอ่านแล้ว เขาผิดมากครับโกงมาก ปฎิวัติไม่ต่างขี่ช้างจับตั๊กแต๋น กำของทหารหาญไทยจัง

ความเห็นที่ 6
maleong

คห 5...
เชื่อไหมครับว่า ตอนนี้พรรค ประชาวิบัติ กำลังจะแก้กฎหมาย มาตรา 100 วรรคสามนี่แหละ.... โดยให้ สส สว เป็นข้อยกเว้น....ทำได้โดยปลอดภัย...(สัญญาสัมปทานนะครับ ผูกพันกี่ปีกี่ชาติ)
** i sebe9999 ตัวปลอม i คิดดีต่อบ้านเมือง i สมิงขาว i จิ้งจอกหน้าขนคนจัญไร e สารส้ม แล้มเสื้อเหลืองทั้งหลาย.... มาให้ความเห็นหน่อยเร็วววว แมงสาปออกลายแล้ววววว.... 555555
เชื่อมันเลย จะให้ สส และ สว ทำสัญญาสัมปทานกับรัฐได้ ...มันอ่านกฎหมายและตีความกฎหมายเข้าข้างกันจริงๆ เลย... ผลประโยชน์เยอะแท้น้อ...

ความเห็นที่ 7
maleong

ผมจะพยายามตั้งกระทู้ที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าก็แล้วกัน
ผมก็เบื่อถกเถียงกันมากๆ แล้ว
ขอบคุณ คห 7-8