พ่อโกง แม่โกง ลูกก็โกง (บก แนวหน้า)

พ่อโกง แม่โกง ลูกก็โกง (บทบรรณาธิการ) ตามธรรมดาบิดามารดาย่อมรักและทะนุถนอมบุตรเนื่องจากเป็นเลือดในอุทร หากบุตรประพฤติตัวชั่วช้าเลวทราม ยอมทำให้บุพการีทุกข์ร้อนและเดือดเนื้อร้อนใจ ไม่เป็นอันกินอันนอน

ดังนั้น พ่อแม่จึงเพียรพยายามปลูกฝังสั่งสอนอบรมให้ลูกหลานเป็นคนดี อยู่ในศีลในสัตย์ ประพฤติตนตามทำนองคลองธรรม เพราะเมื่อลูกหลานเป็นคนดี ก็จะช่วยเชิดหน้าชูตาบิดามารดาและวงศ์ตระกูลให้สูงส่ง เป็นที่สรรเสริญของสาธารณชน

ฉันใดก็ฉันนั้น บุตรก็มีความปรารถนาให้บิดา มารดาของตน เป็นคนดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ไม่มีลูกคนไหนต้องการให้สังคมรุมประณามหยามหมิ่นพ่อแม่ของตนว่าเป็นคนเลวคนชั่ว เพราะไม่มีลูกคนไหนอยากมีพ่อแม่เป็นคนชั่วช้าสามานย์

แต่ถึงแม้พ่อแม่บางคนอาจจะมีพฤติกรรมน่าขยะแขยง น่ารังเกียจ เป็นคนโกงบ้านกินเมือง เป็นพวกคดในข้องอในกระดูก หรือขี้คุกขี้ตะราง แต่พ่อแม่ที่มีจิตสำนึกที่ดีก็จะไม่มีวันต้องการให้ลูกของตน ดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ผิดและพลาดเหมือนดั่งที่ตนปฏิบัติมาก่อน

แต่ประเด็นข้างต้นนี้ อาจเป็นกรณียกเว้นสำหรับพ่อ แม่ และลูกๆ ในบางครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่พ่อแม่ที่มีสันดานคดในข้องอในกระดูกอย่างมหัศจรรย์ แถมยังชอบฉ้อโกงราษฎร์ เบียดบังทรัพย์สินของหลวงโดยไร้ความละอาย

สมาชิกของครอบครัวที่มีพฤติกรรมสามานย์ดังกล่าวนี้ มองเห็นเรื่องการประพฤติชั่วและเข้าใจว่ากระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นเรื่องธรรมดา ไม่น่าละอาย เพราะการกระทำผิดดังว่านี้ ทำให้ครอบครัวของตนประสบความมั่งคั่งอย่างพิสดาร หรือที่ชาวบ้านเรียกขานว่า ร่ำรวยโดยไม่สุจริต ได้ทรัพย์สินมาโดยไม่โปร่งใส

นักธุรกิจการเมืองบางกลุ่มบางพวกในประเทศไทย โดยเฉพาะจำพวกที่มีพฤติกรรมโกงกินมาแต่กำเนิดเห็นว่าการฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นเรื่องธรรมดา คนพรรค์นี้มีมายาคติประจำใจที่มืดดำว่า ผู้มีอำนาจทุกคนต่างก็โกงกินกันทั้งแผ่นดิน ดังนั้นเมื่ออุตส่าห์ทุรนทุรายไขว้คว้าแสวงหาอำนาจรัฐมาครอบครองได้แล้ว ก็จำเป็นต้องโกงและกินให้มากที่สุด

นักโกงเมืองพวกนี้ นอกจากจะโกงบ้านกินเมืองด้วยตนเองแล้ว ยังพยายามส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวประพฤติชั่วตามตนอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่ประหลาดใจที่โคตรเหง้าเหล่าตระกูลของนักโกงเมืองพรรค์นี้จึงพร้อมใจและร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันโกงกินบ้านเมืองได้อย่างที่ไม่มีใครคาดคิด

ไม่ต้องประหลาดใจอีกเช่นกันที่เราจะพบเห็นว่า สมาชิกครอบครัวนักโกงบ้านกินเมือง ทั้งผัว เมียและลูกๆ สามารถร่วมกันกอบโกยและโกงกินทรัพย์สินของแผ่นดินได้โดยไม่รู้สึกละอายและเกรงกลัวต่อบาป

เชื้อชั่วพรรค์นี้มันแรงนัก มันสามารถส่งผ่านความสามานย์ไปถึงสมาชิกครอบครัวได้อย่างคาดไม่ถึง มันจึงเป็นเรื่องปกติของครอบครัวที่มีพ่อโกง แม่โกง ดังนั้นลูกๆ จึงมีสันดานขี้โกงเฉกเช่นผู้ให้กำเนิด
ตกสำรวจ
ความเห็นที่ 1
ตกสำรวจ

จขกท.

พ่อโกหก ..... แม่ตอเหล ..... ลูกมันก็โกหก - ตอเหลด้วย

พ่อเอาดีใส่ตัว ..... แม่เอาชั่นให้คนอื่น ..... ลูกมันก็เอาความดีใส่ตัว - เอาชั่วให้คนอื่นด้วย

เขาวัดค่าของคน แบบนี้ หรอ ......?

รากหญ้า
ความเห็นที่ 2
รากหญ้า

จนก็ย่ำยี มีก็อิจฉา คนแบบนี้หญ้าก็ไม่สมควรได้กิน ควรไปดูดกิน เสมหะ อำมาตย์โน่น

ป.สี่เสา
ความเห็นที่ 3
ป.สี่เสา

พ่อชอบตอแหล แม่ชอบตอแหล ลูกก็ต้องชอบตอแหล//พ่อชอบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น แม่ชอบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น ลูกก็ต้องชอบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น //จริงไหมเจ้าของกระทู้//