กรมการค้าต่างประเทศ จัดงาน “DFT 68 ปี สู่ความเป็นเลิศ เปิดแนวรุกบุกตลาด AFTA”

กรมการค้าต่างประเทศ ชูความพร้อมในการวางยุทธศาสตร์การค้าชายแดนให้กับผู้ประกอบการไทยรุกตลาดอาเซียน เตรียมจัดงานสัมมนาและนิทรรศการครั้งสำคัญที่สุดในรอบปี ด้วยรูปลักษณ์ใหม่สู่ความเป็นเลิศในโอกาสครบรอบ 68 ปีของการสถาปนากรมการค้าต่างประเทศ

 

 กรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการจัดงาน “DFT 68 ปี สู่ความเป็นเลิศ เปิดแนวรุกบุกตลาด AFTA” โดยวันงานได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงาน และเปิดตราสัญลักษณ์ใหม่ของกรมการค้าต่างประเทศตามแนวคิดสู่ความเป็นเลิศ ไฮไลท์งานเตรียมพบกับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ  และการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลไปกับ AFTA” พร้อมรับฟังความรู้จากสัมมนากลุ่มย่อย “กองทุน FTA กับ SMEs ไทย” และ “สถาบันการเงินกับการช่วยเหลือ SMEs ไทย” เป้าหมายเพื่อให้ทุกคนเห็นถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก AFTA และให้ความสำคัญกับตลาดอาเซียนที่เป็นความหวังต่อเศรษฐกิจไทยจากขนาดประชากรประมาณกว่า 600 ล้านคน สร้างความพร้อมให้กับ เกษตรกรผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า ในการมองโอกาสการค้าและสามารถปรับตัวจากผลกระทบหลังจากการเปิดเสรีตลาดภายใต้พันธกรณี AFTA รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในอนาคต

 

 ในส่วนงานนิทรรศการ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เอสเอ็มอีแบงก์ เอ็กซิมแบงก์ และสถานทูตของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ มีจุดให้บริการเคลื่อนที่ในการจดทะเบียนและออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าอย่างครบวงจร พร้อมบริการคลินิกให้คำปรึกษา “โอกาสไทยใน AFTA” และ “มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก  AFTA”  พลาดไม่ได้กับพ็อกเก็ตบุ๊ค  “สู่ความเป็นเลิศ  เปิดแนวรุกบุกตลาด AFTA” ที่ได้ประมวลข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ AFTA, AEC และประสบการณ์ของผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการที่กรมการค้าต่างประเทศได้รวบรวมขึ้นมา ซึ่งจะได้รับเมื่อมาร่วมลงทะเบียนเข้างานนี้โดยเฉพาะ  

 งาน “DFT 68 ปี สู่ความเป็นเลิศ เปิดแนวรุกบุกตลาด AFTA” จะจัดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม  2553  ณ  อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (Hall 9)   ศูนย์อิมแพคเมืองทองธานี เริ่มเวลา 09.00 – 16.30 น. ผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ สามารถลงทะเบียนใบสมัครพร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dft.go.th และ www.ASEANFTA.com หรือสมัครผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ IVR หมายเลขโทรศัพท์ 02-612-8129  หรือส่งใบสมัครผ่านทางโทรสารหมายเลข 02-903-0080 กด 2000 ล่วงหน้าก่อนวันจัดงาน