ร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพ ในหัวข้อ ?แม่ของแผ่นดิน? ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท

มูลนิธิไทยคม ขอเชิญชวนเยาวชนและคนไทยทั่วประเทศร่วมประกวดเรียงความและกลอนสุภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อ แม่ของแผ่นดิน ชิงทุนการศึกษา 3,600,000 บาท                

                            ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงพสกนิกรชาวไทย  นับตั้งแต่ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จพระราชินี  เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ 2493 จนถึง ณ  ปีปัจจุบันล่วงแล้ว 58 ปี  ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์และความร่มเย็นเป็นสุขของราษฎร  ครอบคลุมแทบทุกบริบทชีวิตของประชาชนทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม  การศึกษา  การแพทย์และสาธารณสุข  การต่างประเทศ  การเกษตร  การอนุรักษ์ป่า  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ซึ่งน้ำพระทัยและพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์ต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา                   

                            เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 76 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช  2551 นี้  พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร ประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม และ ครอบครัว  ขอเชิญชวนเยาวชนและปวงชนชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติผ่านการประกวดเรียงความและกลอนสุภาพในหัวข้อ แม่ของแผ่นดิน ชิงทุนการศึกษามูลค่า 3,600,000 บาท                         

                         1. เรียงความเฉลิมพระเกียรติ
               เรียงความ  ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4             

             2. กลอนสุภาพเฉลิมพระเกียรติ (กลอนแปด)
            กลอนสุภาพ (กลอนแปด) 2 บท เขียนลงบนไปรษณียบัตร
                ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
               

                1) ระดับมัธยมศึกษา (หรือเทียบเท่า)

                 2) ระดับอุดมศึกษา (หรือเทียบเท่า)               

                  3) บุคคลทั่วไป           

             เปิดรับผลงานตั้งแต่  16 มิถุนายน 30 มิถุนายน 2551                  

ทุนการศึกษาแต่ละประเภท / ระดับ      

                                                                ชนะเลิศ      1 ทุน  ทุนละ   100,000 บาท

                                                                รองชนะเลิศ 5 ทุน ทุนละ     50,000 บาท                      

                                                                ชมเชย       50 ทุน ทุนละ      5,000 บาท             

                                                รวมทั้งสิ้น 336 ทุนการศึกษา มูลค่ารวม 3,600,000 บาท 

                         เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความคิดสร้างสรรค์ในเรียงความและคุณค่าอันงดงามในบทกวี ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย มูลนิธิไทยคมจึงจะรวบรวมผลงานทั้งหมดมาแสดงในงานประกาศผล และ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในเดือนสิงหาคม  รวมทั้งนำผลงานที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทตีพิมพ์เป็นหนังสือ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ                  

                        ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ ww.thaicomfoundation.org หรือ โทร.02-668-1719-23 ต่อ 6316-9 และส่งผลงานหรือไปรษณียบัตรมาที่ มูลนิธิไทยคม 237/8 ถนนราชวิถี แขวงจิตรลดา เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551

ตรรย
ความเห็นที่ 1
ตรรย

ยนนา
ความเห็นที่ 2
ยนนา

7777
ความเห็นที่ 3
7777

TT-TT
ส่งไม่ทันอ่ะ

-*-  เจนนี่
ความเห็นที่ 4
-*- เจนนี่

สมัครแต่งกลอนที่ไหน

เด็กดี
ความเห็นที่ 5
เด็กดี

สมัคแต่งกลอนที่ไหน

และตรงไหน

ตอบกลับด้วยนะค่ะ

นู๋ ฟาง
ความเห็นที่ 6
นู๋ ฟาง

หนูจะลองเขียนเรียงความดูค่ะ ถึงไม่ชนะก็ไม่เป็นไร เพราะที่เขียน เขียนเพื่อสำนึกพระมหากรุณาธิคูณเป็นล้นพ้นค่ะ

กิบ
ความเห็นที่ 7
กิบ

กิบ
ความเห็นที่ 8
กิบ

ความเห็นที่ 9

สสา

บอส
ความเห็นที่ 10
บอส

ไม่ มี