ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครM.B.A.

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตVisionaryLeaders รุ่น2 สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาการจัดการ หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผนก(ทำวิทยานิพนธ์)และ แผนข(ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เรียน วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.และ วันอาทิตย์ 17.00-21.00 สถานที่เรียน ม.ราม(หัวหมาก) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 160 000 บาท(เเบ่งชำระ 5 งวด) รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สมัครได้ตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (เว้นวันที่ 17-18 กรกฎาคม และ 12 สิงหาคม) สมัครได้ที่ อาคารสุโขทัย ชั้น6 ห้อง610 โทร 02-3108955-6 02-3108593 Downloadใบสมัครได้ที่ www.mmm.ru.ac.th -------------------------------------------------------------------------------- รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่(M.M.M.)รุ่นที่10 สาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาการจัดการ หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ก(ทำวิทยานิพนธ์)และ แผน ข(ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เรียน วันเสาร์ เวลา 17.00-21.00 น.และ วันอาทิตย์ 8.00-17.00 น. สถานที่เรียน ม.รามฯ(หัวหมาก) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (เเบ่งชำระ 6 งวด) แบ่งตามประเทศที่ศึกษาดูงานดังนี้ 1. ศึกษาดูงานที่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน 155,000 บาท 2. ศึกษาดูงานที่ ประเทศเกาหลีใต้ 170,000 บาท 3. ศึกษาดูงานที่ ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศออสเตรเลีย 189,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน สมัครได้ตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2551 (เว้นวันที่ 12 สิงหาคม,23 ตุลาคม,5 และ 10 ธันวาคม 2551) สมัครได้ที่ อาคารสุโขทัย ชั้น6 ห้อง610 เวลา 9.00-19.00 น. โทร 02-3108955-6 02-3108593 Downloadใบสมัครได้ที่ www.mmm.ru.ac.th -------------------------------------------------------------------------------- รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่(Sunday Program) รุ่นที่ 3 สาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาการจัดการ หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ก(ทำวิทยานิพนธ์)และ แผน ข(ไม่ทำวิทยานิพนธ์) *******เรียน วันอาทิตย์ 8.00-21.30 น.******** สถานที่เรียน ม.รามฯ(หัวหมาก) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (เเบ่งชำระ 6 งวด) แบ่งตามประเทศที่ศึกษาดูงานดังนี้ 1. ศึกษาดูงานที่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน 155 000 บาท 2. ศึกษาดูงานที่ ประเทศเกาหลีใต้ 170 000 บาท 3. ศึกษาดูงานที่ ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศออสเตรเลีย 189 000 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน สมัครได้ตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2551 (เว้นวันที่ 12 สิงหาคม 23 ตุลาคม 2551) สมัครได้ที่ อาคารสุโขทัย ชั้น6 ห้อง610 เวลา 9.00-19.00 น. โทร 02-3108955-6 02-3108593 Downloadใบสมัครได้ที่ www.mmm.ru.ac.th -------------------------------------------------------------------------------- รับสมัครMBA-ม.ราม Visionary Leader(Twilight Program)รุ่น2 รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท(ภาคค่ำ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders(TwilightProgram) รุ่นที่2 สาขาการตลาด และ สาขาการจัดการ หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผนก(ทำวิทยานิพนธ์)และ แผนข(ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เรียน วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น. ที่ ม.ราม(หัวหมาก) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130 000 บาท(เเบ่งชำระ 5 งวด) รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัครได้ตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (เว้นวันที่ 17-18 กรกฎาคม และ 12 สิงหาคม) สมัครได้ที่ อาคารสุโขทัย ชั้น6 ห้อง610 โทร 02-3108955-6 02-3108593 Downloadใบสมัครได้ที่ www.mmm.ru.ac.th
ความเห็นที่ 1
campus

อยากจะปายเรียน

ที่นั่นจังเยย