มหกรรมดนตรีไทยแห่งอุษาคเนย์ ๑๗-๑๙ มิย ๕๔

ขอเชิญร่วมสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติในงาน ๑๑๑ ปีชาตกาลครูมนตรีตราโมท ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ สาขาศิลปะการแสดง ( ดนตรีไทย )

มหกรรมดนตรีไทยแห่งอุษาคเนย์ ณ.โรงละครแห่งชาติ ๒ ถ.ราชินี เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐-๒๒๒๑-๐๑๗๑

สำรองที่นั่งได้ที่ ประทุม นพปิยะ โรงละครแห่งชาติ โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๔-๑๓๔๒

แสดงวันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ จำนวน ๕ รอบการแสดง

ชั้นล่าง

บัตร ๕๐๐ บาท ซื้อ ๕ รอบ ราคาปกติ ๒,๕๐๐ บาท ลดพิเศษเหลือ ๒,๐๐๐ บาท แถมฟรีหนังสือและซีดีเพลงระบำโบราณคดี ๑ ชุด ( ปกติราคาชุดละ ๓๕๐ บาท )

บัตรราคา ๓๐๐ บาท ซื้อ ๕ รอบ ราคาปกติ ๑,๕๐๐ บาท ลดพิเศษเหลือ ๑,๒๐๐ บาท

ชั้นบน

บัตรราคา ๒๐๐ บาท ซื้อ ๕ รอบ ราคาปกติ ๑,๐๐๐ ลดพิเศษเหลือ ๘๐๐ บาท

บัตรราคา ๑๐๐ บาท ซื้อ ๕ รอบ ราคาปกติ ๕๐๐ บาท ลดพิเศษเหลือ ๔๐๐ บาท

หนังสือและซีดีเพลงระบำโบราณคดี ราคาจำหน่ายชุดละ ๓๕๐ บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้ามูลนิธิ มนตรี ตราโมท ในพระบรมราชูปถัมถ์

การแสดงรอบที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น. การแสดงมรดกวัฒนธรรมยุคทวาราวดี 

การแสดงรอบที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เริ่มเวลา ๑๔.๐๐ น. การแสดงมรดกวัฒนธรรมยุคลพบุรี 

การแสดงรอบที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. การแสดงมรดกวัฒนธรรมยุคเชียงแสน 

การแสดงรอบที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เริ่มเวลา ๑๔.๐๐ น. การแสดงมรดกวัฒนธรรมยุคสุโขทัย 

 

ความเห็นที่ 1
anchaleeTH

การแสดงรอบที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น.
การแสดงมรดกวัฒนธรรมยุคทวาราวดี
๑. การบรรเลงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่เพลงโหมโรงมหาราช โดย กรมศิลปากร
๒. การรำถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาท:-):-) เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เพลงลาว:-) บทร้องพระราชนิพนธ์ใน:-):-):-)ฯ โดย กรมศิลปากร
๓. การแสดงระบำโบราณคดี ชุด ทวาราวดี โดย วิทยาลัยนาฏศิลป
๔. การบรรเลงปี่พาทย์ไม้นวมเพลงแขกกุลิด เถา โดยนักเรียนทุนมูลนิธิมนตรีตราตราโมทฯประจำปี๒๕๕๓
๕. การบรรเลงขิมหมู่เพลงมยุราภิรมย์และเทพรัตน์เถา โดย ศิษย์บ้านครูมนตรี ตราโมท
๖. การบรรเลงขิมแชมเบอร์ โดย ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย บ้านครูอุปถัมถ์ จีนสลุต มิวสิค แฟคตอรี่
๗. การแสดงระบำพม่า-ไทยอธิษฐาน โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๘. การแสดงละครพันทางและตลกกรมศิลปากรเรื่องราชาธิราชตอนแต่งงาน โดย กรมศิลปากร

ความเห็นที่ 2
anchaleeTH

การแสดงรอบที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.
การแสดงมรดกวัฒนธรรมยุคศรีวิชัย
๑. การบรรเลงเครื่องสายปี่ชวาเพลงโหมโรงราโค โดย วงคำหวาน
๒. การแสดงระบำโบราณคดี ชุด ศรีวิชัย โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๓. การบรรเลงมโหรีเพลงแขกต่อยหม้อออกมฤคระเริง โดย วงคำหวาน
๔. การบรรเลงขิมหมู่เพลงมยุราภิรมย์และเทพรัตน์เถา โดย ศิษย์บ้านครูมนตรี ตราโมท
๕. การบรรเลงขิมแชมเบอร์ โดย ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย บ้านครูอุปถัมถ์ จีนสลุต มิวสิค แฟคตอรี่
๖. การบรรเลงมโหรีเพลงไกรลาศสำเริง โดย ชุมนุมดนตรีไทย โรงเรียนนนายเรือ
๗. การแสดงรำซัดชาตรีโดย วิทยาลัยนาฏศิลป
๘. การแสดงละครชาตรีและตลกกรมศิลปากรเรื่องมโนราห์ตอนพระสุธนเลือกคู่ โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ความเห็นที่ 3
anchaleeTH

การแสดงรอบที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เริ่มเวลา ๑๔.๐๐ น.
การแสดงมรดกวัฒนธรรมยุคลพบุรี
๑. การบรรเลงปี่พาทย์ไม้แข็งเพลงโหมโรงเทิด สธ โดย วงดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๒. การแสดงระบำโบราณคดี ชุด ลพบุรี โดย วิทยาลัยนาฏศิลป
๓. การบรรเลงขิมหมู่เพลงมยุราภิรมย์และเทพรัตน์เถา โดย ศิษย์บ้านครูมนตรี ตราโมท
๔. การบรรเลงขิมแชมเบอร์ โดย ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย บ้านครูอุปถัมถ์ จีนสลุต มิวสิค แฟคตอรี่
๕. การบรรเลงมโหรีเพลงขอมทรงเครื่องเถา โดย ชุมนุมดนตรีไทย โรงเรียนนนายร้อยตำรวจ
๖. การแสดงระบำศรีชยสิงห์ โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๗. การแสดงละครชาตรีและตลกกรมศิลปากรเรื่องพระร่วง ตอน ขอมดำดิน โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ความเห็นที่ 4
anchaleeTH

การแสดงรอบที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.
การแสดงมรดกวัฒนธรรมยุคเชียงแสน
๑. การบรรเลงมโหรีเพลงโหมโรงต้อยตริ่ง โดย วงดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๒. การแสดงระบำโบราณคดี ชุด เชียงแสน โดย วิทยาลัยนาฏศิลป
๓. การบรรเลงมโหรีเพลงระบำเริงอรุณ โดย วงศิษย์ครูประเวท กุมุท
๔. การบรรเลงขิมแชมเบอร์ โดย ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย บ้านครูอุปถัมถ์ จีนสลุต มิวสิค แฟคตอรี่
๕. การแสดงเพลงพื้นบ้านโดย คณะขวัญจิต ศรีประจันต์
๖. การแสดงระบำชุมนุมเผ่าไทย โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๗. การแสดงฟ้อนมาลัย โดย นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
๘. การแสดงละครชาตรีและตลกกรมศิลปากรเรื่องพญาผานอง ตอน รักสามเส้า โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ความเห็นที่ 5
anchaleeTH

การแสดงรอบที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เริ่มเวลา ๑๔.๐๐ น.
การแสดงมรดกวัฒนธรรมยุคสุโขทัย
๑. การบรรเลงเครื่องสายเพลงโหมโรงรัตนโกสินทร์ โดย วงดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๒. การแสดงระบำโบราณคดี ชุด สุโขทัย โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๓. การบรรเลงมโหรีเพลงระบำเริงอรุณ โดย วงศิษย์ครูประเวท กุมุท
๔. การบรรเลงขิมหมู่เพลงมยุราภิรมย์และเทพรัตน์เถา โดย ศิษย์บ้านครูมนตรี ตราโมท
๕. การบรรเลงขิมแชมเบอร์ โดย ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย บ้านครูอุปถัมถ์ จีนสลุต มิวสิค แฟคตอรี่
๖. การแสดงเพลงพื้นบ้านโดย คณะขวัญจิต ศรีประจันต์
๗. การแสดงระบำรัตนโกสินทร์ โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๘. การแสดงละครชาตรีและตลกกรมศิลปากรเรื่องพระลอ ตอน ลงสวน โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร