รับสมัครงาน ด่วน

รับสมัครตำแหน่งงาน - ด่วน

ตำแหน่ง              เลขานุการส่วนตัวและดูแลบ้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร  - เพศ หญิง โสด

                          - อายุ ประมาณ 25 ปี

                          - การศึกษา ระดับปริญญาตรี

                          - ขยันขันแข็ง อดทนและมีนํ้าใจด้านบริการ

                          - พร้อมทำงานได้ทันที

ที่ทำงาน              จังหวัดนนทบุรี

ค่าตอบแทน         - เงินเดือน 35,000 บาท

                          - มีที่พัก และอาหารฟรี

ผู้สนใจ  โปรดแจ้งความจำนงและส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครประกอบด้วย

                          - รูปถ่ายปัจจุบัน

                          - ที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์และ email address

                          - ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิม

                          - วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงปริญญาตรี

                          - ประสบการณ์ทำงาน

                          - ชื่อบุคคลอ้างอิงพร้อมเบอร์โทรศัพท์ (หากมี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

                          - ฯลฯ 

โดยส่งข้อมูลมาถึง  kriengc@gmail.com 

 

vvsdf111
ความเห็นที่ 1
vvsdf111

ประกาศ !! Part-Time/Full-Time
รายได้ 400 - 1,000 บาท/วัน
ไม่จำเป็นต้องเก่งมีการสอนงานฟรีทุกขั้นตอน
คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ
- ชาย/หญิง ที่มีเวลาหรือผู้ที่กำลังว่างงาน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และINTERNETพื้นฐานได้
สำหรับผู้ที่สนใจคลิกเลยครับ
http://www.thefirst-one.com/clients/join/031389
http://jobssky.yolasite.com/
(คลิกไม่ได้ให้COPYลิ้งไปวางด้านบนครับ)

_คูก้า_
ความเห็นที่ 2
_คูก้า_

ต้มตุ๋นๆ