สำนักงานประกันสังคม แก้แนวปฏิบัติให้ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างได้รับเงินบำเหน็จครบตามสิทธิเสร็จแล้ว ส่งหนังสือแจ้งสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ เปิดให้ยื่นรับเงินส่วนที่เหลือได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้

สำนักงานประกันสังคม แก้แนวปฏิบัติให้ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างได้รับเงินบำเหน็จครบตามสิทธิเสร็จแล้ว ส่งหนังสือแจ้งสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ เปิดให้ยื่นรับเงินส่วนที่เหลือได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้

สำนักงานประกันสังคม แก้แนวทางปฏิบัติให้ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินบำเหน็จครบตามสิทธิเสร็จ พร้อมส่งหนังสือแจ้งสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ให้ผู้ประกันตนยื่นรับเงินส่วนที่เหลือได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.)กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ ถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพไม่ครบตามสิทธิ์ที่ควรได้รับ เนื่องจากนายจ้างค้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ว่า นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการ สปส.ได้ลงนามในร่างแก้ไขแนวปฏิบัติ การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพของ สปส.เรียบร้อยแล้วโดยเมื่อผู้ประกันตนยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ เจ้าหน้าที่ สปส.ต้องจ่ายเงินให้ครบถ้วนตามสิทธิที่ผู้ประกันตนควรได้รับ ตามที่ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 กำหนด ส่วนเงินดอกผลจากการนำเงินสมทบของผู้ประกันตนไปลงทุน ต้องได้รับเงินส่วนนี้เช่นกัน แต่ต้องคำนวณเงินก่อนแล้วจ่ายให้ภายหลัง และต้องมารับเงินด้วยตนเอง ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือให้โอนผ่านบัญชีธนาคาร ตามความสะดวก ซึ่งภายในเดือนนี้(เม.ย.)สปส.จะแจ้งแนวปฏิบัติให้สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ จากนั้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ ขอให้ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างและมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพหรือได้รับเงินบำเหน็จชราภาพไปแล้ว แต่ไม่ครบตามสิทธิที่ควรได้รับ เนื่องจากนายจ้างค้างจ่ายเงินสมทบ สามารถยื่นเรื่องรับเงินได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ นายอารักษ์ กล่าวอีกว่า ปัญหานายจ้างค้างจ่ายเงินสมทบกว่า 4 พันล้านบาท ขณะนี้ สปส.ทวงเงินสมทบได้เพียง 130 ล้านบาท เหลือเงินที่นายจ้างค้างจ่ายอีกกว่า 3,650 ล้านบาท ทั้งนี้ ยอดเงินค้างจ่ายสมทบของนายจ้างแต่ละปีโดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 พันล้านบาท ส่วนสาเหตุที่นายจ้างค้างจ่ายเงินสมทบจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเพราะ สปส.คิดค่าปรับในอัตราที่สูง ทำให้นายจ้างไม่อยากชำระเงิน ซึ่ง สปส.ได้แก้ไขกฎหมายประกันสังคม โดยกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าปรับไม่เกินเงินต้นที่ค้างชำระ  

ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

 

ZeriuZ
ความเห็นที่ 2
ZeriuZ

thank