ขอเชิญนักเรียนและนักศึกษาร่วมประกวดเรียงความ "คุณธรรมและจริยธรรมนำสังคมกับท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์"

ขอเชิญนักเรียนและนักศึกษาร่วมประกวดเรียงความ "คุณธรรมและจริยธรรมนำสังคมกับท่านอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์"  ชิงรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ombudsman.go.th