ร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับเหล่ากาชาดฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมบริจาคโลหิตรวมจำนวนทั้งสิ้น 25,200 ซีซี เพื่อสำรองโลหิตในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้เจ็บป่วยยากไร้  นับเป็นกิจกรรมที่ดั๊บเบิ้ล เอ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 88