ร่วมงานเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

  

นายมนตรี บุญจรัส (กลาง) ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย นำทีมเข้าร่วมงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อแนะนำจุลินทรีย์ชีวภาพสายพันธุ์ไทย ทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยทดแทนการใช้สารพิษ ยาฆ่าแมลง และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร และผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) ว่าไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานการผลิต (QC) ที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกล็อต ณ ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้นายภูวาดล แสนยากุล

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 000 8499 , 081 732 7889