มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พัฒนาหลักสูตรสื่อดิจิทัลและภาพยนตร์มาตรฐานสากล ครบครัน Facilitiesสุดล้ำ เรียนรู้กับกูรูระดับ World Class

 
 
 
 
 
 
ในยุคของโลกใหม่ผู้คนรับสื่อภาพและเสียงที่หลากหลายด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล คอมพิวเตอร์กราฟิกและ3D Animationล้วนมีบทบาทเป็นเทรนด์ที่สำคัญในการผลิตสื่อดิจิทัลที่กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมุ่งพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำมาพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ รวมถึงมิติทางการศึกษา และในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้พัฒนาหลักสูตรสื่อดิจิทัล (Digital Media) โดยมีมาตรฐานสากล เพื่อให้บัณฑิตที่จบออกไปเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เรียกได้ว่าถ้าอยากเรียนรู้อย่างเจาะลึกด้านสื่อดิจิทัลและภาพยนตร์
 
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์(Digital Media and Cinematic Arts) มีหลักสูตรที่พัฒนาตามมาตรฐานสากลโดยอุตสาหกรรมโดยตรง มีทักษะวิชาชีพเฉพาะที่หลากหลายและเข้มข้น รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เรียกได้ว่าตอบโจทย์ของผู้เรียนยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

 

 

 
อาจารย์เศรษฐา วีระธรรมานนท์คณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์(BUDC)  บอกว่า การเรียนรู้อย่างเข้าใจในการสร้างสรรค์และเทคโนโลยีของการผลิตสื่อดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบภาพยนตร์ คลิปวิดีโอขนาดสั้น  ไวรัล ภาพยนตร์โฆษณา ฯลฯ ล้วนเชื่อมโยงความรู้และการทำความเข้าใจเพื่อการผลิตคอนเทนต์ให้ตรงกับทิศทางการบริโภคสื่อของผู้คนในสังคม และสามารถใช้ศักยภาพภาพของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นทุกวัน คนสายฟิล์มและสื่อดิจิทัลจึงต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเอง  คณะ BUDCจึงสร้าง ecosystem เพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งวิชาการและการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลตามมาตรฐานสากล   ทั้งนี้ สาขาวิชา Film Production ของภาควิชาภาพยนตร์ (Cinematic Arts)  จัดได้ว่าเป็นสาขาที่มีนักศึกษานิยมเรียนกันมากที่สุด เพราะมีความรู้เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น Film maker ไม่ว่าจะเป็น เขียนบท  การกำกับ  การถ่ายภาพ  การบันทึกเสียง  การตัดต่อ  การทำวิชวลเอฟเฟค และโปรดักชันดีไซน์
 

 

 

และในปีนี้ภาควิชาสื่อดิจิทัล (Digital Media) ยังมีหลักสูตรสื่อดิจิทัลเอกเลือกใหม่ คือ การควบคุมและอำนวยการผลิตแอนิเมชันและผลพิเศษทางภาพ (Producing for Animation and Visual Effects) นับเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนทางด้านนี้ ซึ่งบุคลากรในสาขานี้ขาดแคลนและกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของอุตสาหกรรม

อาจารย์เศรษฐา ได้นำเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์  เฉพาะพื้นที่สตูดิโอซึ่งใช้ฝึกปฏิบัติของนักศึกษานับว่าได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมีขนาดพอๆกับโรงถ่ายภาพยนตร์ของมืออาชีพเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนก็ทันสมัยใช้ทำงานได้ครบทั้งกระบวนการ อย่างเช่นกล้องถ่ายภาพยนตร์ ก็มีทั้ง Arri Alexa และ RED เป็นมาตรฐานเดียวกับที่ฮอลลีวู้ดใช้กันทันสมัยด้วยเป็นระบบถ่ายทำภาพยนตร์แบบดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดเต็มมาให้นักศึกษาได้ฝึกปรือฝีมือกันเต็มที่ยังมีการเยี่ยมชมห้องโพสต์โปรดักชั่น  ห้องซาวด์เอ็นจิเนียร์ ห้องทำวิชวลเอฟเฟค ห้องเกรดสี (Color Grading) ห้องทำต้นฉบับฉายในโรงภาพยนตร์ รวมถึงห้องแลปคอมพิวเตอร์ทันสมัยใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่องานสร้างสรรค์แอนิเมชัน วิชวลเอฟเฟค สื่อดิจิทัลและภาพยนตร์  เมื่อได้ชมผลงานของนักศึกษากันแล้ว ทึ่งคำเดียวอาจไม่พอใช้ในการบรรยายความรู้สึก
 

 

 

สมัยนี้การเรียนรู้ต้องเน้นที่ลงมือฝึกปฏิบัติไปพร้อมกับความรู้แบบแน่นๆ ด้านวิชาการกับผู้รู้ตัวจริงยิ่งมีมาตรฐานโลกการันตีด้วยแล้ว  มหาวิทยาลัยกรุงเทพต้องจัดมา  กลยุทธ์เสริมแกร่งให้นักศึกษา คือการสร้างเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำระดับโลก โดยได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MoU)กับมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรด้านสื่อดิจิทัลและสายฟิล์มโดยเฉพาะคือ Vancouver Film School(VFS) ประเทศแคนาดา เบอร์หนึ่งของโลกด้านแอนิเมชั่น และยังเชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตรด้าน Film Production, Acting, Writing, Makeup Design และ Virtual Arts   ทั้งสองสถาบันจะได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์  การฝึกอบรมนักศึกษา  การร่วมมือผลิตผลงาน (Joint-production) รวมทั้งให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  และความร่วมมือใน Pathway program สำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ VFS ด้วย

 

 

 
ยังมีองค์กรและหน่วยงานภาคเอกชนที่มาร่วมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและการลงมือทำงานอย่างจริงจังระหว่างเรียน ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย(TACGA),สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย,บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มีหลักสูตรให้นักศึกษาได้เลือกเรียน 2 หลักสูตร คือ  สาขาวิชาภาพยนตร์ ครอบคลุมทักษะวิชาชีพรอบด้านในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ ด้านธุรกิจภาพยนตร์และสื่อจอที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรงเปี่ยมความคิดสร้างสรรค์ ด้านภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก เรียนรู้ภาพยนตร์ในฐานะที่เป็นงานศิลปะและผลผลิตทางวัฒนธรรม การวิเคราะห์วิจารณ์ โอกาสในการผลิตภาพยนตร์อินดี้ ภาพยนตร์ศิลปะ รวมไปถึงเอกเลือกการแสดงภาพยนตร์มุ่งเน้นสร้างบุคลากรสู่อุตสาหกรรมบันเทิง สำหรับหลักสูตรใหม่ล่าสุดสาขาวิชาสื่อดิจิทัล ครอบคลุมด้านแอนิเมชันสามมิติ การสร้างผลพิเศษทางภาพ การควบคุมการผลิตแอนิเมชันและผลพิเศษทางภาพ (หนึ่งเดียวในไทย) การถ่ายภาพดิจิทัล และการผลิตภาพเคลื่อนไหว

สมัครเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.bu.ac.th

Nextzplatoo
ความเห็นที่ 1
Nextzplatoo

แอพไลฟ์ วีเจน่ารักระดับเน็ตไอดอลต้องมาลองเล่นกันแล้วคลิกเลย Tutu live
https://goo.gl/u86hV2