ภาพข่าว : ปันสุข

 

 

เบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  นำเข็มขัดช่วยจับ สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อมือ เซ็ตผ้าขนหนูเอนกประสงค์ และ แชมพูสมุนไพร DIY ที่เหล่าจิตอาสา จาก กิจกรรม จิตอาสาพลังแผ่นดิน ในโครงการ SOOK Activity มอบให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อร่วมส่งต่อความรัก ความปรารถนาดี โดยเป็นส่วนหนึ่งในชุดของขวัญปัน SOOK  ให้น้องๆ ได้นำไปใช้ต่อไป โดยมี สุริยา สมสีลา (ที่ 4 จากขวา)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ มูลนิธิเด็กพิการ