เล่นน้ำสงกรานต์แบบนี้สิปลอดภัย

 สงกรานต์นี้เน้นปลอดภัยไว้ก่อน ทำตาม 3 ข้อนี้ รับรองปลอดภัยแน่นอน!!

1.เล่นน้ำในที่ที่จัดไว้ แม้จะเป็นวันหยุดเทศกาล แต่หลายอาชีพและหมอรามก็ไม่ได้หยุดที่จะดูแลและให้บริการประชาชน การออกมาสาดน้ำในที่สาธารณะหรือสาดน้ำใส่ผู้ขับขี่ อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนและอุบัติเหตุได้ ใจเขาใจเรานะครับ
2. ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง น้ำแข็ง น้ำสกปรก อาจทำให้ตา หู หรือร่างกายบาดเจ็บได้ อย่าเล่นดีกว่านะครับ หมอขอเตือน!!
3. การเล่นแป้ง สี หรือดินสอพอง อาจเสี่ยงต่อการแพ้และบดบังทัศนวิสับการขับขี่แล้ว ยังผิดกฎหมายด้วยนะคร้าบ

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย สนุกอย่างมีสติ เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดทุกที่นั่งนะครับ :)
#อบอุ่น #เชี่ยวชาญ #โรงพยาบาลรามคำแหง   สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 ต่อ 2999