คาดเข็มขัดนิรภัย..ชีวิตปลอดภัยทุกคน

เรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัย
ควรเป็นเรื่องพื้นฐานที่ปฏิบัติกันเป็นปกติอยู่แล้วนี่ครับ
ร่วมสนับสนุนให้รักตัวเองนะครับ
ขึ้นรถแล้วอย่าลืมคาดทันทีครับ....

ในภาพอาจจะมี ข้อความ