ร่วมมือสร้างบุคลากรอากาศยาน

 

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเรืออากาศโทเฉลิมพล อินทรวงศ์ อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ฝ่ายช่าง) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมศักยภาพ (อุตสาหกรรมอากาศยาน) เข้าหารือและเยี่ยมชมบริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด บริษัทซ่อมบำรุงอากาศยานรายใหญ่ของไทย เพื่อหารือความร่วมมือด้านการสร้างบุคลากรรองรับศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานภูมิภาคอาเซียน และด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน โดยมี Mr. Remy Maitam ประธานบริษัทฯ ให้การต้อนรับ