นิสิต ม.นเรศวร เจ๋ง!!!

นิสิต ม.นเรศวร เจ๋ง!!!
ทำเสื้อเกราะคอมโพสิตกันกระสุน
ถูกและเบากว่าท้องตลาด 3 เท่า
ดร.นฤมล สีพลไกร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษาผลงานชิ้นนี้ กล่าวว่า หลังจากไปทดสอบการยิงใส่เสื้อเกาะชนิดนี้ที่สนามยิงปืนค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 แล้ว ก็สามารถใช้การได้ดี อนาคตจะพัฒนาเสื้อเกาะชนิดนี้ให้เป็นแบบเต็มตัว และทำเกาะอ่อนทั้งตัว เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้ได้ โดยเสื้อเกาะ ก็จะมีขนาดเล็กและเบากว่าตามท้องตลาด เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐ สามารถซื้อในราคาที่ถูกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่มา - http://www.phitsanulokhotnews.com/2017/04/20/101753
[​IMG]
นิสิต มน. เจ๋ง ทำเสื้อเกราะคอมโพสิตกันกระสุน ถูกและเบากว่าท้องตลาด 3 เท่า - Phitsanulok Hotnews
phitsanulokhotnews.com