ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว “โครงการรักษามรดกทางวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลจากซีเกท”

 

 

 

ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว“โครงการรักษามรดกทางวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลจากซีเกท”วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ โรงละคอน ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 16 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

 บริษัท ซีเกท ผู้นำด้านโซลูชั่นสำหรับการจัดเก็บข้อมูล ร่วมกับไซอาร์ค (CyArk) องค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่แสวงผลกำไรระดับนานาชาติ มีภารกิจในการอนุรักษ์มรดกโลกด้วยการแสกนเลเซอร์แบบ 3D ใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานแถลงข่าว “โครงการรักษามรดกทางวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลจากซีเกท”
 
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นประธานในงาน นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้บริหารจากบริษัทซีเกทและ ไซอาร์ค ร่วมให้ข้อมูลสื่อมวลชน พร้อมรับชมและรับทราบข้อมูลภาพรวมทุกขั้นตอนการทำงานของไซอาร์คและเทคโนโลยีที่นำมาผสมผสานในโครงการอนุรักษ์วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมชมการสาธิตเทคโนโลยี VR
 
โครงการนี้ฯ บริษัท ซีเกทและไซอาร์ค ได้ร่วมมือกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมในเคมเปญ “One Byte at a Time” โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาสร้างห้องสมุดออนไลน์ของมรดกทางวัฒนธรรมของโลกแบบ 3 มิติ ซึ่งความร่วมมือนี้ จะใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลขั้นสูงจากซีเกท เพื่อมาอนุรักษ์วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกให้อยู่ในรูปของระบบเลเซอร์ 3 มิติ  เพื่ออนุรักษ์ให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาได้ศึกษาต่อไปในอนาคต ตลอดไปจนถึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบในโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ก่อนที่จะสูญหายไปเพราะภัยธรรมชาติ ถูกทำลายโดยกาลเวลาหรือการรุกรานของมนุษย์ โดยไซอาร์คได้ใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลของซีเกท อาทิ Innov8 (External HDD), LaCie 2big และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เก็บข้อมูลภายในเครื่องที่มีหน่วยความจำสูง และ LaCie Rugged เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากภาคสนาม พร้อมบันทึกจัดเก็บดาต้าไฟล์ขนาดใหญ่นี้ไว้อย่างปลอดภัยเพื่อให้เป็นประสบการณ์การเยี่ยมชมโบราณสถานในพระนครศรีอยุธยาในแบบใหม่ต่อไป      
 
กำหนดการ
 
10:30 น.      ลงทะเบียนสื่อมวลชน
 
10:30 น.      สื่อมวลชนชมการสาธิตเทคโนโลยี VR (virtual reality) ที่บูธ
 
11:00 น.      พิธีการกล่าวต้อนรับสื่อมวลชน พร้อมแนะนำผู้บริหาร
 
11:05 น.      กล่าวสุนทรพจน์
- นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา
 
11:20 น.      กล่าวถึงภาพรวมของโครงการรักษามรดกทางวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยี (Digital Meets Culture)
- มร. ทิม บุชเชอร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นสำหรับคอนซูเมอร์ บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี
- มร. แอนโทนี ฟาสเซโร รองประธานฝ่ายผลิตและตัดต่อของ ไซอาร์ค (CyArk)
 
11:40 น.       ถาม – ตอบสื่อมวลชน
 
11:55 น.       ถ่ายภาพผู้บริหารร่วมกัน
 
12:00 น.       สิ้นสุดการแถลงข่าว

ความเห็นที่ 1
hlonghlong

น่าสนจจนะ

https://www.lnwballsod.com

ความเห็นที่ 2
gun100

กิจกรรมดีๆไม่ควรพลาด

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

ความเห็นที่ 3
thuynaja

ควรจัดมากๆๆๆๆ
https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com