กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่าสถานะการณ์ไหนก็ตาม

ถึงฝนมา ทหารก็พร้อม
มทบ 16 นำ จนท.สห. ออกช่วยเหลือประชาชน
ในวันที่ฝนตก ที่ ต. แม่กลอง จ. สมุทรสงคราม

 one or more people, people standing, car and outdoor one or more people and outdoor one or more people, car, sky and outdoor car, sky and outdoor