เจาะลึกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

 

 

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวเจาะลึกความพร้อม ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC)” แลนด์มาร์คแปลงร่างให้อุตสาหกรรมไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมชมแบบจำลองโครงการ และตัวอย่างฟังก์ชั่นการให้บริการของศูนย์  อาทิ  ITC Match ศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั่วโลก ITC Innovate ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ITC Share แหล่งรวมบริการเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดจากภาครัฐ และ ITC Fund ศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก และดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ วิศวกรชำนาญการ (สพส.) พร้อมด้วยนายกิตติ โควินท์ สตาร์ทอัพผู้ร่วมพัฒนาชิ้นงานต้นแบบ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม