ภาพข่าว : KTAM คว้า 2 รางวัลโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1

 ภาพข่าว : KTAM คว้า 2 รางวัลโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1
      นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโอกาสติด 1 ใน 5 ทีมสุดท้ายที่คว้ารางวัลการจัดทำแผนการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล จากโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1 โดยให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกวดการทำแผนการตลาดของบริษัทที่ร่วมสนับสนุนโครงการจำนวน 9 บริษัท ตามโจทย์ของแต่ละบริษัท โดยโจทย์ของ KTAM คือการ “ปลูกฝังเยาวชนรักการออมผ่านกองทุนรวม” ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ซึ่งมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 357 ผลงาน จาก 138 สถาบันทั่วประเทศ
..................................................