รับข่าวใดใดมา ก่อนจะปักใจเชื่อ ลองหาข้อมูลรอบด้านดูก่อนนะครับ

นาทีนี้ อ่านอะไรมาต้องตรึกตรองนะครับ
สงคราม โซเชี่ยล รุนแรงมาก
การสร้างข่าวจริง ข่าวลวงมีมากจน ดูกันแทบไม่ทัน

รับข่าวใดใดมา ก่อนจะปักใจเชื่อ ลองหาข้อมูลรอบด้านดูก่อนนะครับ

 one or more people and text