โครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ยังคงเดินหน้ากันต่อไป ร่วมใจกำจัดผักตบชวา ตามโครงการประชาร่วมใจ

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจ.พิจิตร จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมโครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ( กำจัดผักตบชวา ) ณ บริเวณคลองหนองไผ่ล้อม อ.สามง่าม จว.พิจิตร สำหรับผักตบชวาที่นำขึ้นมา จะมีแผนนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อแจกจ่ายประชาชน
#ทหารไทย
#กำจัดฝักตบชวา

 one or more people, tree, outdoor, nature and water one or more people, people standing, plant and outdoor 3 people, people smiling, people standing, tree, plant, outdoor, nature and water 17 people, people smiling, people standing, tree, plant and outdoor