ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมสนับสนุนโครงการคืนดวงตาสดใสให้ผู้สูงวัย

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับบริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) และสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ ในโครงการ “คืนความสดใสในดวงตาให้ผู้สูงวัยอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ” โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือประชาชนผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางสายตาอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและอุบัติเหตุได้ง่าย อาทิ การผ่าตัดลอกต้อกระจก มอบแว่นสายตา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น รถเข็น ที่นอนลม อุปกรณ์หัดเดิน สำหรับช่วยเหลือผู้พิการที่มีความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์เสริมให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือใช้ในการกายภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อของผู้ป่วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ณ ศูนย์ดำรงธรรม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี