กรุ๊ปเอ็มกวาด 5 รางวัลใหญ่จาก สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

กรุ๊ปเอ็มกวาด 5 รางวัลใหญ่จาก สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
 
 
 
     กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กวาด 5 รางวัลใหญ่ของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) จากงานมอบรางวัล DAAT AWARDS2016 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
 
     รางวัล DAAT AWARDS มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคลากรด้านงานโฆษณาดิจิทัลที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านต่างๆ ให้เป็นที่น่ายกย่องและได้รับการยอมรับในระดับประเทศโดยการประกวดครั้งนี้ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) เป็นเอเยนซี่ที่ได้รับรางวัลมากที่สุดถึง 5 รางวัล ได้แก่ Gold Award1 รางวัล Silver Award2 รางวัล และBronze Award2 รางวัล ดังต่อไปนี้
 
Agency Head of the Year
Gold Award – คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย)
Silver Award– คุณปัทมวรรณ สถาพรกรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์ (ประเทศไทย)

Account Person of the Year
Silver Award – สุบรรณ มณีมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า เอ็มอินเตอร์แอคชั่น

Young Achiever of the Year
Bronze Award – เกริก สถิรวงศ์วรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนสื่อดิจิทัล มายด์แชร์ (ประเทศไทย)

Creative of the Year
Bronze Award – เชษฐชาย ช้างแก้วผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ เอ็มอินเตอร์แอคชั่น