โครงการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560

โครงการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560

กล้องพร้อม กายพร้อม ใจพร้อม !!!

มาร่วมกันปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท 

สมัครตั้งแต่วันนี้ - ถึง 31 สิงหาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.trueplookpanya.com/new/csa/project/14