ป.โท บางมด เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่!!

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับป.โท – ป.เอกภาคการศึกษาที่ 2/2552 ระดับปริญญาโท            - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology   (ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์) - สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Business    (ภาคเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาเอก            สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  กำหนดการรับสมัครรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 5 กันยายน 2552สมัครผ่านเว็บไซต์ที่  http://www.admission.kmutt.ac.th ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์ (02) 470-9849-50 (02) 470-9857 (02) 470-9862

โทรสาร (02) 872-7145

E-mail: info@sit.kmutt.ac.th

Web: http://www.sit.kmutt.ac.th