โรงเรียนสาธิตพัฒนา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2553 แล้ว

โรงเรียนสาธิตพัฒนา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2553 “โรงเรียนสาธิตพัฒนา โรงเรียนภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนโดยใช้หลักสูตร Satit Close-Up Program (Satit-CU Program) เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 1/2553 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2552 – วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552 สอบ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552 ผู้สนใจสามารถขอรับระเบียบการได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตพัฒนา โทร 02 915 5390 e-mail: info@satitpattana.ac.th หรือที่ http://www.satitpattana.ac.th” บริหารงานโดย ผศ.วรนารถ วัชราธร อดีตรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม