ม.บ้านสมเด็จ เปิด รับ สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ

ม.บ้านสมเด็จ เปิด รับ สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
เปิดรับสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
เปิดรับสมัคร ในปี 2553

 

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
                       คณะ วิทยาศาสตร์ เปิด รับ
                           ภาคชีววิทยา
                              -สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
                                กำลังต้องการนักศึกษา เข้า โปรเเกรมวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ จำนวนมาก
                                    -มีห้องปฎิบัติ งาน พร้อม ใช้งาน 
                                    - มีอุปกรณ์ ครบถ้วน

 

 

 

ถ้าต้องการชมสถานที่จริง หรือสนใจ ก้อติดต่อได้ ที่
marut_E21@hotmail.com หรือ
http://marute21.hi5.com เพ่ ชื่อ มารุตย์ สน ใจก้อ แอด มาน้าครับ