มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยพื้นที่แห่งใหม่นี้มีประมาณ 1 พันไร่ มีสาธารณูปโภคพร้อม ไม่ต้องถมดินมาก ไม่มีน้ำท่วม ก่อสร้างได้ทันที หน้ากว้างกว่า 1.6 กม. ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์เพียง 14 กม. ติดทางรถไฟ และในอนาคตจะมีทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออกผ่านหน้ามหาวิทยาลัย            ขณะที่ก่อนจะมีการดำเนินงานให้มีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ก่อสร้าง ณ ที่แห่งใหม่นั้น มีการเสนอให้มีการก่อสร้างศูนย์แพทย์มหิดลนครสวรรค์(โรงพยาบาลมหิดล) ขนาด 100 เตียง 200 และ 300 เตียง ที่จะเป็นตัวดึงให้หลายอย่างตามมา  โดยเป็นความต้องการของคนนครสวรรค์ ที่อยากจะให้มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์อีกแห่งหนึ่ง เสริมประสานกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมกับการจัดการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นๆที่ขาดแคลนและสังคมต้องการ ทั้งนี้เมื่อเริ่มต้นด้วยโรงพยาบาล จะเป็นการพึ่งตัวเองได้ ขยายตัวได้ และเป็นที่รวมของกำลังคนที่มึคุณภาพสูง สามารถขยายตัวไปสู่การศึกษาด้านอื่นที่จะตามมา ทำให้คนนครสวรรค์สามารถที่จะเชื่อมโยงจากโรงพยาบาล สู่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ไม่ยาก            ในการเสวนา มีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย บางคนอยากให้ใช้พื้นที่เดิมที่ตำบลบึงเสนาท พื้นที่น้ำท่วมก็สามารถป้องกันได้หากคิดจะทำ  ขณะที่อีกหลายคนไม่เห็นด้วย และสนับสนุนให้ใช้พื้นที่แห่งใหม่ที่ตำบลเขาทอง ด้วยเหตุผลของความพร้อมกว่า              อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะดำเนินการต่อไปของมหิดลนครสวรรค์ และไม่อยากให้คิดถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมา แม้จะทราบว่าเป็นความล้มเหลวก็ตาม โดยทางคณะผู้ดำเนินการจัดเสวนา ชี้แจงให้เห็นถึงความจำเป็นและเหมาะสมในพื้นที่แห่งใหม่ ขณะที่พื้นที่เดิมที่ตำบลบึงเสนาทนั้น ยื่นยันว่าจะใช้ประโยชน์เต็มที่ไม่ให้เสียเปล่าไป และไม่ให้เสียความรู้สึกของคนนครสวรรค์ ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสร้างกว่า 30 ล้านบาท  โดยจะใช้เป็นที่เรียนของนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อม และจะมีการเปิดรับนักศึกษาได้อีกครั้งในปี 2553 นี้.อย่างแน่นอน.

 

 

ความเห็นที่ 1
อิสรา

ได้ข่าวว่าเริ่มสร้าง ปี 53 แล้วจะเสร็จปีไหน