ข้อมูลทางเทคนิคของสายไฟ THAI YAZAKI เล่มเหลืองครับ เข้ามา load กันครับ

TECHNICAL DATA THAI YAZAKI load ได้ตามข้างล่างเลยครับ  

THW : http://www.ziddu.com/download/8688752/THW.pdf.html

VCT : http://www.ziddu.com/download/8688769/VCTYAZAKI.pdf.html

VCT-GRD : http://www.ziddu.com/download/8688770/VCT_GRDYAZAKI.pdf.html

VAF : http://www.ziddu.com/download/8688801/VAF_YAZAKI.pdf.html

VAF-GRD : http://www.ziddu.com/download/8688824/VAF_GRD_YAZAKI.pdf.html

VFF : http://www.ziddu.com/download/8688800/VFF_YAZAKI.pdf.html

NYY : http://www.ziddu.com/download/8688863/NYY_YAZAKI.pdf.html

NYY-GRD :http://www.ziddu.com/download/8688862/NYY_GRD_YAZAKI.PDF.html

CVV,CVV-S : http://www.ziddu.com/download/8688882/CVV_CVV_S_YAZAKI.pdf.html

VSF : http://www.ziddu.com/download/8688911/VSF_YAZAKI.pdf.html

VTF : http://www.ziddu.com/download/8688913/VTF_YAZAKI.PDF.html

0.6/1KV-CV : http://www.ziddu.com/download/8688912/06_1_KV_CV_YAZAKI.pdf.html

3-6_6(72)kv_cv_YAZAKI.pdf :http://www.ziddu.com/download/8688997/3_6_6_72_kv_cv_YAZAKI.pdf.html

6_10(12)kv_cv_YAZAKI.pdf : http://www.ziddu.com/download/8689014/6_10_12_kv_cv_YAZAKI.pdf.html

8_7_15(17_5)kv_cv_YAZAKI.pdf : http://www.ziddu.com/download/8689015/8_7_15_17_5_kv_cv_YAZAKI.pdf.html

12_20(24)kv_cv_YAZAKI.pdf : http://www.ziddu.com/download/8689013/12_20_24_kv_cv_YAZAKI.pdf.html

15 KV-CC_YAZAKI.PDF : http://www.ziddu.com/download/8689041/15KV_CC_YAZAKI.PDF.html

18_3(3.6)kv_cv_YAZAKI.pdf : http://www.ziddu.com/download/8689040/18_3_3_6_kv_cv_YAZAKI.pdf.html

18_30_36_KV-CV_YAZAKI.PDF : http://www.ziddu.com/download/8689039/18_30_36_KV-CV_YAZAKI.PDF.html

24KV_OC_YAZAKI.PDF : http://www.ziddu.com/download/8689078/24KV_OC_YAZAKI.PDF.html

25KV_CC_YAZAKI.PDF : http://www.ziddu.com/download/8689075/25KV_CC_YAZAKI.PDF.html

33KV_OC_YAZAKI.PDF : http://www.ziddu.com/download/8689074/33KV_OC_YAZAKI.PDF.html

35 KV_CC_YAZAKI.PDF : http://www.ziddu.com/download/8689076/35KV_CC_YAZAKI.PDF.html

69 KV_CE_YAZAKI.PDF : http://www.ziddu.com/download/8689077/69KV_CE_YAZAKI.PDF.html

115 KV_CE_YAZAKI.PDF : http://www.ziddu.com/download/8689073/115KV_CE_YAZAKI.PDF.html

NAY : http://www.ziddu.com/download/8747956/NAY_YAZAKI.PDF.html

VFF : http://www.ziddu.com/download/8748120/vff_YAZAKI.pdf.html

IV :  http://www.ziddu.com/download/8748124/IV_YAZAKI.PDF.html

VKF : http://www.ziddu.com/download/8748128/VKF_YAZAKI.PDF.html

THWA-C : http://www.ziddu.com/download/8748126/THWA_C_YAZAKI.PDF.html

NYY, MEAType C :http://www.ziddu.com/download/8748121/nyy_meatypec_YAZAKI.pdf.html

VCT-GRD : http://www.ziddu.com/download/8748123/vct_grd_YAZAKI.pdf.html

NYY-GRD : http://www.ziddu.com/download/8748122/NYY_GRD_YAZAKI.PDF.html

VVR-GRD : http://www.ziddu.com/download/8748127/VVR_GRD_YAZAKI.PDF.html

VVF-GRD,MEA Type B-GRD : http://www.ziddu.com/download/8748125/VVF_GRD_YAZAKI.PDF.html

VV,MEA TYPE B : http://www.ziddu.com/download/8748450/VV_MEA_YAZAKI.PDF.html

VVR :  http://www.ziddu.com/download/8748456/VVR_YAZAKI.PDF.html

NYCY : http://www.ziddu.com/download/8748452/NYCY_YAZAKI.PDF.html

NYY-SWA :http://www.ziddu.com/download/8748455/NYY_SWA_yazaki.PDF.html

AAC :http://www.ziddu.com/download/8748453/AAC_YAZAKI.PDF.html

ACSR : http://www.ziddu.com/download/8748449/ACSR_yazaki.PDF.html

FHC : http://www.ziddu.com/download/8748451/FHC_yazaki.PDF.html

VTA-TIS : http://www.ziddu.com/download/8748454/vta_tis_yazaki.pdf.html

FI-0.6/1KV-CV : http://www.ziddu.com/download/8748457/FI-0.6_1KV_CV_yazaki.PDF.html

FDLH-0.6/1KV-CE-SWA : http://www.ziddu.com/download/8748448/FDLH-0.6_1KV_CE_SWA_yazaki.PDF.html

FD-0.6/1KV-CV       http://www.ziddu.com/download/8760484/FD-0.6_1KV_CV_yazaki.PDF.html

FRLH-IE : http://www.ziddu.com/download/8760485/FRLH_IE_yazaki.PDF.html

FS/FDFH-0.6/1KV-CE-SWA : http://www.ziddu.com/download/8760482/FS_FDFH-0.6_1KV_CE_SWA_yazaki.PDF.html

FS/FDLH-0.6/1KV-CE-SWA : http://www.ziddu.com/download/8748448/FDLH-0.6_1KV_CE_SWA_yazaki.PDF.html

YAZAKI TAPE : http://www.ziddu.com/download/8760483/LINETAPEyazaki.PDF.html


และยังมีข้อมูลอื่นอีกมากครับ ที่        www.absolutedownload.biz.nf