ล็อกอิน

รับสมัครช่างฝีมือตัดเย็บชุดกิโมโน ด่วน !!!

Kimono Suite ประเภทงาน : ช่างฝีมือ “WASAI” (ชาวไทยโดยกำเนิด)
อายุ : 18 ~ 30 ปี
คุณสมบัติ : ไม่จำกัดเพศและการศึกษา
เงินเดือนรวมเบ็ดเสร็จ : ช่วงเวลาในการฝึกอบรม 350 บาท / วัน
(รวมค่าอาหาร, ค่าเดินทาง)
หลังจากฝึกอบรมครบ 2 เดือน 13,000 - 20,000 บาท
หลังจาก 4 เดือนต้องมีใบรับรองแพทย์ โดยบริษัทจะเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่าย
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกต์ (ทำงานเสาร์เว้นเสาร์)
เวลาทำงาน : 8:30 ~ 17:30
สถานที่ทำงาน : อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
*มีช่วงฝึกอบรม (2 เดือน), ระยะเวลาทดลองงาน 2 เดือน

ขั้นตอนตั้งแต่ส่งใบสมัครจนถึงรับเข้าทำงาน

ส่งใบสมัคร

ติดต่อกลับ

สัมภาษณ์

ปฐมนิเทศ (2 วัน)

เริ่มฝึกอบรม 350 บาท / 1 วัน

ทดสอบเพื่อปรับเงินเดือน

เริ่มช่วงเวลาทดลองงาน

รับเข้าทำงาน

**สามารถแนบไฟล์ Resume เข้ามาที่อีเมล์ info@wasou.co.th

Nihonwasou (Thailand) Co.,Ltd
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น12 ยูนิต2 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 02-632-0118 Fax. 02-632-0120
E-mail: info@wasou.co.th
Website: http://wasou.co.th

รายละเอียดข่าวจาก Social Wire
จากแหล่งข่าว Social Wire
Kimono Suite
Kimono Suite
Entrance to the Company
Map Company
วันที่ : 2012-07-05 14:00:00
NEWSRELEASE ประเภท : เสื้อผ้า/แฟชั่น
ธุระกิจหลัก : รับสมัครงาน