เมล์ YAHOO เปิดไม่ได้

เปิดเมล์ YAHOO ไม่ได้ ขึ้นข้อความดังนี้ค่ะ

iexplore.exe-Application Error

The instruction at "0x7dc995bd" referenced memory at "0x00000000".
The memory could not be "read".

Click on OK to terminate the program
Click on CANCEL to debug the program

OK Cancel

รบกวน ผู้รู้ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ..........ขอบคุณค่ะ