คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก

Is it time for a change?

คุณพร้อมที่จะก้าวไปในโลกของธุรกิจอิเล็กทรอนิคหรือยัง? พร้อมที่จะเป็นผู้นำหรือพอใจที่จะเป็นผู้ตาม เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง
ในยุคที่ดิจิตอลเข้ามามีบาบาทในการพัฒนาภาคธุรกิจ เพิ่มเติมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่ใช่แค่ทำตามแต่เข้าใจ
ในกระบวนการทำและสามารถนำไปพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BIS ระบบสารสนเทศทางธุรกิจเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจโดยไม่จำกัดสาขาวิชาแต่มีความรู้ และ/หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ สามารถมาเพิ่มเติมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ เพื่อนำไปใช้พัฒนาธุรกิจและองค์กร ด้วยประสบการณ์ของผู้สอนกว่า 15 ปี, การเรียนที่เชิงวิเคราะห์ที่ไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือ, เครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับไฮคลาส และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ประสบการเรียนรู้จากบริษัทไอทีชั้นนำระดับโลกกับเรา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2/2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Error! Hyperlink reference not valid. สอบถามเพิ่มเติม
ที่ 0-2470-9849-50

 Is it time for a change?

เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกยุคปัจจุบันที่ก้าวกระโดดและพัฒนาไปทุก ๆ วินาที
มากกว่า 70% ขององค์กรต่าง ๆ ต้องการบุคคลากรที่ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนคุณพร้อมที่จะรับมือหรือยัง เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
สร้างเกราะทางความรู้ เพิ่มเติมศักยภาพในการทำงาน กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2554
ระดับปริญญาโท       : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคค่ำ – เสาร์อาทิตย์)
                                    : สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เสาร์อาทิตย์)
                                    : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)
 ปริญญาเอก              : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                    : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 3 กันยายน 2554
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Error! Hyperlink reference not valid. 0-2470-9849-50, 0-2470-9862