อบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเดลไฟ Delphi

อบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเดลไฟ Delphi
สอนเขียนโปรแกรมเดลไฟ training delphi-DVD การสอน  www.delsnet.com
สอนเขียนโปรแกรมเดลไฟ database,stand alone,Client/Server,Internet,WebService,Web,Mobile
สื่อการสอนเขียนโปรแกรมเดลไฟ  DELSNET (www.delsnet.com :ชุมชนคนรักเดลไฟ)1.เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมภาษาเดลไฟกับฐานข้อมูล (*เพื่อการใช้งานได้จริง) โดยสอนตั้งแต่ใช้งานบนเครื่องส่วนตัว ไปจนใช้งานผ่าน Smart Phone และใช้งานบน Mobile แบบ Native ให้ได้ทั้ง Android-iOS-OSXทั้งแบบออฟไลน์และ ออนไลน์ *สอนโดยโปรแกรมเมอร์ที่คลุกคลี่กับงานด้านฐานข้อมูลและภาษาเดลไฟ ประสบการณ์กว่า 25 ปี   *ทางเราจะให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันคิดระบบเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา ผู้อบรมจะต้องเขียนโปรแกรมไปพร้อมๆ  กับวิทยากร ตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้าย  *อบรมเสร็จรับ vdo กลับไปทบทวน เพื่อทำซ้ำ 2.รับพัฒนา ให้คำปรึกษา ทั้งแบบรายตัวและเป็นหมู่คณะ ด้วยภาษาเดลไฟ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทั้งในและนอกสถานที่3.รับ Migration Database 4.จำหน่าย DVD สื่อการเขียนโปรแกรมภาษาเดลไฟ   1.Starter   :โปรแกรมใช้งานบนเครื่องส่วนตัว (Stand Alone)    2.Client/Server :สำหรับเขียนโปรแกรมใช้งานพร้อมๆกันผ่าน Database Server เช่น MySQL,SQL Server etc;  3.Internet :โปรแกรมใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ท เหมาะสำหรับหน่วยงานที่อยู่ไกลๆ กัน เช่น ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ  4.WebService :สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ท  5.Web-Mobile  :สำหรับใช้งานผ่าน Web Browser ใช้งานได้บน Smart Phone,Tablet ทุก OS  6.Mobile/Smart Phone :สำหรับใช้งานผ่าน Smart phone ใช้งานได้บน Smart Phone ทุก OS
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.delsnet.com
DVD ของเราท่านไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็สามารถนำไปศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเองได้  เพราะเราสอนทุกขั้นตอนอย่างละเอียด หรือเหมาะสำหรับนำไปศึกษาเพื่อต่อยอดระบบเดิมๆ ให้สามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บนั้นมาพัฒนาเพื่อใช้ผ่าน Web browser ,Tablet และ Smart Phone ได้
โปรแกรมบริหารงานที่จำหน่าย www.delsnet.co.th@โปรแกรมควบคุมยานพาหนะ @โปรแกรมสำหรับบริหารงาน-การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ@โปรแกรม E-Mettingสามารถใช้งานได้ทั้ง Windows,Macbooks ,Mobile & Tablet ได้ทุก OS **ระบบใช้งานผ่าน web browser โดยสามารถใช้งานผ่าน Tablet หรือ Smart Phone ได้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.delsnet.com , www.delsnet.co.thอีเมล์ :info@delsnet.co.th ,delsnet_xe2@hotmail.com ,delsnet_ex2@hotmail.comโทร : 086-981-7231 , 098-441-5644   www.facebook.com/DelsnetDelphiLine ID - dsn-delphi
ขอบคุณค่ะDELSNET
ขออภัยหากอีเมลนี้รบกวนท่าน
Best regards 1.อบรม-จำหน่ายสื่อการสอน ด้วยภาษา Delphi 2.พัฒนา-ต่อยอดระบบให้ใช้งานผ่าน Browser และ Mobile Android3.ให้คำปรึกษา ตัวต่อตัว,ทางโทรศัพท์,รีโมทเข้าไปดูโค๊ด4.จำหน่ายโปรแกรมจ่ายเบี้ยยังชีพ(เทศบาล,อบต.)5.จำหน่ายโปรแกรมควบคุมยานพาหนะุ6.จำหน่ายโปรแกรมบริหารการประชุม E-meetingDELSNET บริษัท เดลส์เน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  Tel: 086-981-7231,098-441-5644Email : info@delsnet.co.th , delsnet_ex2@hotmail.comwww.delsnet.com