ไอทีบางมด เปิดรับสมัคร ปริญญาโท – เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2560

   เตรียมความพร้อมสู่นักไอทีมืออาชีพ ต่อยอดความรู้และประสบการณ์ด้านไอทีกับคณาจารย์ระดับ Professional และ Facilities ที่ทันสมัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก ประจำภาคการศึกษา 1/2560 ตั้งแต่วันนี้ - 9 เมษายน 2560 (หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่) 
• หลักสูตรปริญญาโท 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคค่ำ ภาคเสาร์ - อาทิตย์) 
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาคเสาร์ - อาทิตย์) 
- สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคเสาร์ - อาทิตย์) 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 
**สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เปิดรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา** 

• หลักสูตรปริญญาเอก 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 024709862, 024709882 / email: info@sit.kmutt.ac.th 
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www4.sit.kmutt.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/SIT.Family/
ระบบรับสมัคร: https://sinfo.kmutt.ac.th/Admission/public/admission/student/gradAppForm/appForm.jsf